- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Eksamen

Eksamen

Vær opmærksom på, at siden vises bedst i Google Chrome, Safari eller Firefox. 

Dokumentet “Orientering om eksamen og årsprøver 2022 [2] ” omtaler de vigtigste regler for eksamen, som du bør kende.

Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: Ukendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for straf. 

Undervisningsministeriet har i februar 2022 meddelt følgende om årets prøver i stx og hf:

1.g og 2.g: Alle prøver afholdes

3.g: Fire prøver. Mundtlig forsvar for SRP, dansk (skriftlig), 2 mundtlige prøver i studieretningsfag (A og B-niveau eller andet A-niveau-fag. 

1. hf: Alle prøver afholdes

2. hf: Alle prøver afholdes. En elev kan dog bede om kun at komme til fire prøver (skriftlig dansk samt tre udtrukne prøver)