Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Elevkulturen

Disse sider forsøger at beskrive den helt særlige elevkultur, der findes på Odense Katedralskole.

Siderne indeholder også en
oversigt over meget af det informationsmaterialem der udgives af/på skolen. Besøg fx siderne om elevaktiviteter, hvis du vil se, hvilke tilbud og muligheder eleverne har udover den 'almindelige' skolegang. Her kan du også læse mere om, hvordan skolen hjælper eleverne gennem deres skolegang.

Du kan også læse mere om muligheden for at få økonomisk støtte under din skolegang på OK. Skolen råder over et antal legater, der uddeles blandt/kan søges af afgangseleverne. Gør dine økonomiske forhold, at du har svært ved at få råd til fx anskaffelse af computer og ordbøger eller betale for studieturen kan du søge OK's Venner om hjælp. Endelig er der også mulighed for at få Statens Udannelsesstøtte (SU), når du fylder 18 år.