Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Hvilke økonomiske forhold skal jeg være opmærksom på?

Undervisningen på gymnasiet og i hf er (næsten) gratis.
Du skal dog være opmærksom på følgende udgifter:
 

Transport

Du skal selv betale de første ca. 400 kr. om måneden til transport. Du skal anvende offentlige transportmidler. Du finder et ansøgningsskema på www.ungdomskort.dk, og ansøgningen skal indsendes til skolen.
 

Ekskursioner og udlandsrejser

Alle klasser tager op en studietur af ca. en uges varighed i løbet af stx/hf.
Desuden vil alle kommer til at deltage i forskellige ekskursioner, fx for at lave feltarbejde i et naturvidenskabeligt fag, eller til en teaterforstilling, besøg på et universitet eller andet. Du skal regne med, at skulle bruge ca. 5.000 - 6.000 kr. i løbet af din gymnasietid på ekskursioner og udlandsrejser, hvis du er STX-elev. HF-elever skal regne med et mindre beløb, da deres uddannelse er kortere. 
 

SU

Hvis du er 18-19 år, kan du få mellem ca. 1000 og ca. 2700 kr om måneden afhængig af dine forældres indkomst. Der er dog forskellige muligheder for at få dispensation, så du evt. kan få et større beløb. For at få dispensation, skal du udfylde et særligt skema, som fås på kontoret. Det er en god ide at tale med studievejlederen om dispensationsmulighederne.

Er du udeboende, udgør støtten minimum ca. 3900 kr. og maksimum ca. 6000 kr. (afhængig af dine forældres indkomst). Når du fylder 20 år (og er udeboende) er størrelsen af din SU ikke længere betinget af forældrenes indkomst, og støtten vil herefter udgøre ca. 6000 kr.
Læs mere på SU's webside.

 

Odense Katedralskoles venner

Denne forening kan - i nogle tilfælde - yde støtte til elever i form af legat, rejsetilskud og lignende.
 

Legater

Odense Katedralskole råder over et antal legater, som tildeles årets dimittender efter indstilling.
 

Erhvervsarbejde

Bør begrænses mest muligt - og hvis du har et erhvervsarbejde, er det vigtigt, at det er så fleksibelt, at du kan få fri eller bytte vagter, hvis du i en periode får ekstra travlt med skolearbejdet eller fx skal deltage i en ekskursion, der varer længere end almindelig skoletid.

Du skal betragte din stx- eller hf-uddannelserne som et fuldtidsarbejde, og du bør derfor bruge fuld tid på lektier, skriftlige opgaver og spændende nørderi.