Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Diverse information

Med ca. 850 elever og omkring 100 ansatte har skolen et stort behov for at sikre en effektiv kommunikation.

I det daglige klares det meste ved hjælp af Lectio, hvor eleverne kan orientere sig om ændringer, aflysninger, lektier, nyheder og meget andet. 

Hver torsdag samles eleverne i hallen til OK-samling - her gives en række vigtige meddelelser og herudover er der ofte konkurrencer, musikoptræden og anden underholdning.

Meget vigtige og presserende meddelelser kan gives via Lectio og over skolens højttalersystem. Herudover udkommer
elevbladet Punch og skolens årsskrift, og der afholdes møder for elever og forældre. 

 

Forældreinfo

Elevbefordring - sygekørsel

Der er mulighed for at søge kortvarig sygekørsel til og fra skole, hvis eleven har brækket benet eller lignende. Ved kortvarig sygdom (f.eks. brækket ben) kan elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og grund- og erhvervsuddannelser søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole.
Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation.
Man skal selv tage kontakt til Kommunen.

 

Åbent hus på Odense Katedralskole

I januar eller februar måned afholdes åbent hus for mulige kommende elever. Disse møder - som afholdes på alle gymnasier i den samme periode - giver eleverne mulighed for at se de forskellige skoler og høre om deres tilbud inden de beslutter hvor de vil søge ind.

Mødet afvikles torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00.


Orientering om valg af studieretning (stx)

Alle stx-elever og deres forældre inviteres til et eftermiddagsmøde, inden eleverne skal afgive deres endelige ønsker til studieretning. Her er der bl.a. mulighed for at træffe skolens studievejledere og en vejleder fra Studievalg.  

Julekoncert

Hvert år i december afholder Katedralskolen en julekoncert i Ansgars Kirke. Her optræder skolens musikstudieretningsklasser, skolens kor og solister. Se dato og tidspunkt på skolens Facebookside. 

Standpunktskarakter
2g og 3g-elever får karakterer i november og igen i slutningen af februar. 1g får 1. standpunktskarakter i februar. Alle stx-elever får årskarakterer midt i maj. Hf-elever får ikke standpunktskarakterer, men kun eksamenskarakterer. 


Forældrekonsultation
Efter afgivelse af den første standpunktskarakter inviteres forældre og elever til en forældrekonsultation. Her kan man mødes med de lærere, man ønsker at tale med omkring skolegangen generelt og fagene i særdeleshed. Forældrekonsultationerne afholdes typisk i slutningen af februar/begyndelsen af marts.

Forårskoncert
I februar/marts måned inviterer vi indenfor til skolens forårskoncert hvor alle musikholdene underholder. Se dato og tidspunkt på skolens Facebookside. 

Dimission
Efter den sidste eksamen i slutningen af juni er der gallafest for skolens afgangsklasser - her er forældre og andre interesserede velkomne til at komme og kigge på, når dimittenderne ankommer i skolegården og derefter danser lanciers. Selve dimissionen afvikles i Carl Nielsen-salen i Odense Koncerthus. Også her er der mulighed for at forældre og pårørende kan overvære festlighederne.

Gallafest: 26. juni 2019 kl. 18.00
Dimission: 28. juni 2019 kl. 10.00Scorebogen

Eleverne udgiver hvert år en liste over alle elever med foto, adresser og telefonnumre. Med denne bog i hånden kan man lettere lære eleverne i de andre klasser at kende.
 

Årsskrift

Årsskriftet er en publikation som skolen uddeler til alle elever i forbindelse med translokationen ved skoleårets afslutning - og til de nye elever i august.
Årsskriftet indeholder artikler om det forløbne skoleår, og listen over dimitterede studenter og hf'ere. Samtidig er der en række nyttige oplysninger om skolens hverdag for den nye elev, fx lister over lærerne med foto, plan over skolen etc.

Årsskriftet kan downloades her:
Årsskrift 2018
Årsskrift 2017
Årsskrift 2016

Årsskrift 2015
Årsskrift 2014
Årsskrift 2013
Årsskrift 2012
Årsskrift 2011
Årsskrift 2010
Årsskrift 2009
Årsskrift 2008
Årsskrift 2006
Årsskrift 2005
Årsskrift 2004
Årsskrift 2003
 


Velkomstfolder

Download velkomstfolderen her