Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Fastholdelsesstrategi

Odense Katedralskoles bestræbelse på at fastholde elever tager skyldigt hensyn til skolens målsætning samt studie- og ordensregler. Heri understreges blandt andet vigtigheden af, at det som udgangspunkt er eleverne, der skal vise interesse for og vilje til at deltage i undervisningen. 

 
Formål

Det er et mål for en bred kreds af partier i Folketinget, at mindst 90% af 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Formålet med Odense Katedralskoles fastholdelsesstrategi er at bidrage til opfyldelsen af denne målsætning.

 

Vi vil naturligvis gerne have, at vores elever gennemfører ungdomsuddannelsen hos os. Allervigtigst er det dog, at alle elever, der optaget hos os, får en ungdomsuddannelse. Det er derfor væsentligt, at vi hurtigst muligt hjælper de af vores elever, der af den ene eller den anden grund ikke kan gennemføre uddannelsen på Odense Katedralskole, over i en anden ungdomsuddannelse, der passer bedre til dem.


Fokus

Fastholdelsesstrategien har fokus på elever med særlige behov:
- Elever, der har vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen
- Elever, der ikke finder tilstrækkelig med udfordringer i uddannelsen, og som derfor ikke får det fulde udbytte af deres potentiale


Aktører

Studievejledere, læsevejledere, lærere, team, daglig ledelse, teknisk-administrativt personale, bibliotekar, elever og eksterne samarbejdspartnere (herunder gymnasiepsykologer, UU-vejledere og Studievalg Fyn).

 

Indsatsområder

Odense Katedralskoles fastholdelsesstrategi består i et antal initiativer rettet mod den enkelte elev eller mod klassen som helhed. Initiativerne er knyttet til forskellige faser og områder i uddannelsesforløbet:

A)     Overgang fra grundskole til gymnasium/hf

B)     I løbet af uddannelsen / Studieretningsforløb/HF-forløb

a.      Den daglige undervisning

b.      Støtte ved faglige problemer

c.       Støtte ved sociale problemer

d.      Støtte ved psykiske problemer

e.      Fraværspolitik

f.       Tiltag for særligt talentfulde elever

C)     Overgang til videregående uddannelse