Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Læsevejledning

Læsevejledere
Dorthe Illum (DI) og Ditte Bach Couzy (DC)

Træffetider:

Ditte: 

mandage kl. 09.55 - 11.30 (13/08-01/11)
mandage kl. 09.55 - 11.30 (lige uger) og
tirsdage kl. 12.05 - 13.40 (ulige uger) (efter 1/11)

Dorthe: 

onsdage kl. 08.00 - 09.35 (lige uger) og
onsdage kl. 12.05 - 13.40 (ulige uger)

Læsevejlederen yder støtte til elever, der hæmmes i deres skolearbejde som følge af problemer med fx at læse hurtigt/præcist nok og med at formulere sig korrekt, skriftligt og mundtligt.

Elever, der ønsker hjælp, kan henvende sig til læsevejlederen, til deres studievejleder eller til en af deres lærere.

Læsevejlederen vil så, på baggrund af en afdækning af elevens problem, komme med forslag til, hvordan problemet kan afhjælpes. Der er mulighed for at få læse- og skrivetræning. Denne foregår primært uden for undervisningstiden. Eleverne kan også få hjælp til at søge dispensation til eksamen. Der er desuden mulighed for at få information om hjælp til selvhjælp, herunder IT-støtteprogrammer.

Læs tidligere læsevejler Ulla Birkerøds artikel om læsevejledning: "Jamen, elever i gymnasiet/hf har da ikke problemer med at læse og stave!"

Læsevejlederen holder til på øverste etage, lige uden for døren til kantinen ved den venstre trappe, samme sted som studievejledningen: