Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Matematikvejledning

Matematikvejledere
Camilla N. Lindgreen (CN) og Nikolai Holt (NH)

Træffetider
Camilla kan træffes om onsdagen i 2. modul i lige uger, og
Nikolai kan træffes om onsdagen i 2. modul i de ulige uger. 
Man kan også lave en forudgående aftale via Lectio.

Det laver matematikvejlederne:
Odense Katedralskole tilbyder vejledning i matematik for elever med særlige matematikvanskeligheder.

I starten af hvert skoleår vil samtlige ny elever blive screenet med henblik på en afklaring af, hvorvidt den enkelte elev døjer med matematikvanskeligheder, herunder svære matematikvanskeligheder. Denne gruppe af elever vil herefter blive tilbudt at deltage i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, som har til hensigt at afhjælpe eleverne med nogle af de matematikvanskeligheder, som eleverne måtte have.

Undervisningsholdene i forbindelse med matematikvejledningen er meget små, hvorfor der afsættes mere tid til den enkelte elev end ved et traditionelt matematikmodul. Det særligt tilrettelagte forløb er noget, som kører parallelt med den daglige matematikundervisning i stamklassen.

I den forbindelse skal det gøres klart, at hensigten med matematikvejledningen er at hjælpe eleverne med nogle af de grundlæggende færdigheder, som kræves i forbindelse med den daglige matematikundervisning, og ikke at uddybe eller undervise i den matematik, som foregår i den sædvanlige undervisning.

Matematikvejlederne deler kontor med læsevejlederne og holder til på øverste etage, lige uden for døren til kantinen ved den venstre trappe, samme sted som studievejledningen: