Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Odense Katedralskoles Venner

Det er skolens forældreforening, der bærer navnet "Odense Katedralskoles venner". Ud over forældre til skolens elever udgøres medlemmerne af ansatte ved skolen, tidligere elever og andre, der ønsker at yde støtte til skolens aktiviteter. Foreningen har eksisteret siden 1945 og administreres af en bestyrelse, der består af fem af skolens lærere

- Niels Stampe Langballe (formand)
- Anita Rubak 
- Mette Bærholm Frikke
- Stinne Bossen (kasserer) 
- Jenny Strid Lundsgaard

Man kan blive medlem af "Odense Katedralskoles venner" ved at indbetale et frivilligt kontingent. Mindstebeløbet er dog 50 kr. om året.
Der indkaldes til generalforsamling hvert år på skolen i maj måned.

Kontooplysningerne er: 1551 (reg. nr.) - 8071268 (kontonummer)
MobilePay: 51857

Det er foreningens formål at yde støtte til aktiviteter, der vedrører Odense Katedralskole og dens elever, såsom kulturelle arrangementer, udstillinger, foreningsarbejde, sportsarrangementer mv., ligesom der kan ydes støtte til enkeltpersoner i form af legat, rejsetilskud og lignende.

Du kan hente et ansøgningsskema her.

Hidtil har en stor del af skolens forældre og ansatte ved skolen støttet foreningen til gavn for skolens elever, og foreningens bestyrelse håber, at det fortsat må være tilfældet. Der modtages hvert år en række ansøgninger fra elever, og betingelsen for at kunne imødekomme disse ansøgninger er, at forældre og ansatte ved skolen støtter foreningen ved indbetaling af et frivilligt kontingent.