Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Rammer for undervisningen

Skema og skemaændringer

Undervisningen er organiseret i et 14-dages-skema med 95-minutters moduler. For at få timetallene til at "gå op", er der forskel på skemaet i lige og ulige uger.

Du skal hver dag holde øje med ændringer i dit skema. Det fremgår af skolens intranet. Skemaændringer pga. sygdom, kurser, studierejser etc. fremgår af storskærmene rundt omkring på skolen, og skemaændringerne kan også ses på skolens intranet.
 

Mødepligt

Der er mødepligt både i gymnasiet og på hf.

Lærerne fører elektroniske fraværslister, og der foretages regelmæssigt gennemgang af de enkelte elevers samlede fravær samt fravær i enkeltfag. En opgørelse over omfanget af fraværet kan ses 'live' på intranettet.

Der er også pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt.

Opgaver, der ikke afleveres rettidigt, tæller som forsømmelser. Lærerne indberetter ligeledes regelmæssigt manglende skriftlige arbejder til administrationen. Opgørelsen af manglende skriftlige arbejder kan også ses på intranettet.

For stort fravær både samlet og i enkeltfag og/eller manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver kan føre til, at man i første omgang får en skriftlig advarsel og derefter forskellige yderligere sanktioner: man kan blive nægte at gå til eksamen i den næste eksamenstermin, man kan få frataget sin SU, man kan blive selvstuderende, man kan blive bortvist, m.m., hvis forsømmelserne ikke ophører.
 

Regler for oprettelse af studieretninger og hold i valgfag

Udbud/oprettelse af studieretninger
Udbuddet af studieretninger på Odense Katedralskole fastlægges hvert år i november måned med virkning for det følgende skoleår.

Sidst i grundforløbet i 1.g afgiver eleverne et ønske om studieretning. Studieretningerne oprettes herefter på baggrund af elevønskerne. I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at have mere end en studieretning i en stamklasse, dette kaldes en delt studieretning. Elever har ikke krav på at få opfyldt deres ønske om en bestemt studieretning, men kan blive henvist til et alternativt ønske.

Oprettelse af hold i valgfag
Forud for holdoprettelsen skal eleverne afgive ønsker om valgfag. Ønskerne om fag på næste klassetrin er bindende. I forbindelse med holdoprettelsen forsøger vi at tage hensyn til

 • de videregående uddannelsers studiestartbetingelser
 • opfyldelse af flest mulige primære ønsker
 • færrest mulige omvalg
 • i tilfælde af holddeling går fag med flest elever forud for fag med færre elever
 • at holdoprettelsen ikke bør give anledning til problemer for skolen som helhed (kontinuitet i skoleplan, ugeplan m.v.)

Valgprocedure
Orienteringen om valgfagene sker i januar-februar, og valget skal sædvanligvis ske inden vinterferien. Hvis der er hold, der på grund af for lille tilmelding ikke kan oprettes, skal der ske omvalg.

Fællestimer

Fællestimer er arrangementer, der afholdes i skoletiden på tværs af klasser og niveauer. Indholdet fastlægges af et fællestimeudvalg, sammensat af elever og lærere. Der er mødepligt til fællestimerne.

Eksempler på, hvad vi har brugt fællestimer til
 • valgmøde før folketingsvalg, regions- og kommunalvalg eller EU-afstemning
 • musik-arrangementer
 • klimaforedrag
 • filmfremvisning
 • wrestlingshow
 • hypnosearrangement
 • foredrag om bjergbestigning
 • oplæg omkring Operation Dagsværk
 • og meget andet...