Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Råd og vejledning

Du har altid mulighed for at få hjælp, hvis du oplever problemer i løbet af din gymnasietid


Du er altid velkommen til at kontakte én af vores studievejledere. Kig på studievejledningens webside for at finde ud af, hvem din vejleder er, og hvornår der er træffetid.

I løbet af din første tid på skolen, vil din studievejleder invitere dig til en samtale om dig og din start på OK. og du kan altid selv kontakte en studievejleder, hvis du har brug for det. 

Studievejlederne kan blandt hjælpe dig, hvis du har faglige, sociale, psykiske eller økonomiske problemer. Hvis problemerne er så store, at der er behov for professionel hjælp, har studievejlederne gode muligheder for at henvise dig til videre hjælp.


Vejledning om din videre uddannelse efter gymnasiet varetages af Studievalg Fyn.  Vejledere fra Studievalg Fyn kommer løbende på besøg på OK skolen og orienterer dig bl.a. om job- og uddannelsesmuligheder.