Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Studievejledning

Hvad kan man bruge studievejlederen til?


Alle skolens klasser har deres egen studievejleder. Studievejlederens arbejde er at hjælpe skolens elever med at gennemføre gymnasiet eller hf - eller finde gode alternativer. Studievejlederen informerer også muligheder for / krav til dine ønsker om valgfag, samt om fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.
 
Som elev kan du altid få en personlig samtale, hvis du har brug for hjælp og støtte i en svær situation, eller hvis du har brug for information om dine fremtidsmuligheder.

Studievejledningen er et fortroligt rum.

I særlige tilfælde kan du få psykologhjælp til løsning af svære personlige problemer. Studievejlederen har mulighed for at henvise til gymnasiepsykologerne. Studievejlederne tilbyder også eksamenstræning for dig, hvis du lider af slem eksamensangst.
 

Odense Katedralskoles studievejledere

 

   

Ulrik Büchert (BU) 

1d, 1e, 1f, 2c, 2e, 2f, 3e, 3f, 3z,

Astrid Sohne Lauridsen (AA)

1r, 2p, 2r

   

Morten Engvad (ME)               

1b, 1x, 1y, 2d, 2y, 2z, 3a, 3d, 3m, 3x, 3y

Trine Jensen (TJ)

1p, 1q, 2q

   

Kit Bjerregaard Nielsen (KB)

1a, 1m, 1z, 2a, 2m, 2x

 


      
 

Hvornår kan studievejlederne træffes?


Træffetider (lige uger)
Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1          
2 AA
KB AA
BU ME - TJ
3 Møde  AA - TJ
TJ - ME   BU - AA -  KB
4          


Træffetider (ulige uger)
Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1          
2 AA - ME
KB
AA - ME KB  
3 BU AA - TJ  Møde   BU
4 TJ    TJ    
 

Hvordan ser årsplanen for studievejledningen ud?


1g

August: Introduktion (hvad er studievejledningen? Overgang fra folkeskole til gymnasium, forventninger, krav, etc.)
August/September: Indslusningssamtaler
Oktober: Klasseteammøde mellem 1. klassernes lærere og studievejlederen.
Oktober: Orientering om valg af studieretning og valg af fag. Møde for 1g’ere og forældre. Studievalg deltager i mødet.
November: "Hvor får jeg vejledning om videregående uddannelse" (Studievalg Fyn).
April: Eksamensteknik 

2g
Januar: ”Informations- og vejledningsværktøjer" samt oplæg om Karriere Kick-Off-messen” (Studievalg Fyn)
Februar: ”Karriere Kick-Off-messe” (Studievalg Fyn). 

3g

September: Orientering om brobygning til videregående uddannelser samt screening af afgangselever med henblik på øget indsats for elever med udvidet vejledningsbehov
September: Tilmelding til brobygning
Oktober: brobygning til videregående uddannelser (ons-fre i uge 43)
Januar: "Uddannelse og erhverv" samt oplæg om Karriere Kick-Off-messen (Studievalg Fyn).
Januar: Træffetid med Studievalg Fyn (Tine).
Februar: ”Karriere Kick-Off-messe” (Studievalg Fyn).
Marts: ”Regler for at søge uddannelser i kvote 2” (Studievalg Fyn). Tilmelding nødvendig.
April: "Optagelse på de videregående uddannelser" - arrangementet afholdes på klassebasis (Studievalg Fyn).
April: træffetider med Studievalg Fyn (Tine).

1hf
August: Introforløb
September: 1. tutorsamtale (+indslusningssamtale)
November: ”Hvor får jeg vejledning om videregående uddannelse” (Studievalg Fyn)
December: 2. tutorsamtale
Januar: Orientering om valgfag
Januar: ”Informations- og vejledningsværktøjer" samt oplæg om Karriere Kick-Off-messen” (Studievalg Fyn)
Januar: Træffetid med Studievalg Fyn (Tine).
Februar: ”Karriere Kick-Off-messe” (Studievalg Fyn).
Februar: ”Karriere Kick-Off-messe” (Studievalg Fyn). 
April: 3. tutorsamtale
April: Eksamensteknik


2hf
Oktober: 1. tutorsamtale
Februar: ”Karriere Kick-Off-messe” (Studievalg Fyn). Messen afholdes i OCC (eleverne transporteres i busser til messen).
Marts: 2. tutorsamtale
Marts: ”Regler for at søge uddannelser i kvote 2”  (Studievalg Fyn). Tilmelding nødvendig.
April: Optagelse på de videregående uddannelser (Studievalg Fyn).
April: træffetid med Studievalg Fyn (Tine).

 

Hvor findes studievejledningen?

Studievejledningen findes på øverste etage, lige uden for døren til kantinen ved den venstre trappe: