Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

SU og transportstøtte

Statens Uddannelsesstøtte - SU

Med ganske få undtagelser er alle hf- og gymnasieelever, der er fyldt 18 år, berettiget til at modtage SU. Du skal søge om SU på www.su.dk.

Vejledning i at søge SU kan hentes på kontoret. Du kan søge SU en måned, før du er berettiget til at modtage SU, så hvis du f.eks. skal have SU fra 1. april, kan du søge tidligst 1.marts. SU udbetales første gang den sidste bankdag i den første kvartalsmåned efter du er fyldt 18 år. For at modtage SU skal du have en nem-konto og en e-boks, da alle meddelelser fra SU-styrelsen sendes til din e-boks. E-boksen kan oprettes via netbanken.
 

Så meget kan du få i SU

Hvis du er 18-19 år, får du mellem ca. 1000 og ca. 2700 kr om måneden afhængig af dine forældres indkomst. Der er dog forskellige muligheder for at få dispensation, så du evt. kan få et større beløb. For at få dispensation, skal du udfylde et særligt skema, som fås på kontoret. Det er en god ide at tale med studievejlederen om dispensationsmulighederne.

Er du udeboende, udgør støtten minimum ca. 3900 kr. og maksimum ca. 6000 kr. (afhængig af dine forældres indkomst). Når du fylder 20 år (og er udeboende) er størrelsen af din SU ikke længere betinget af forældrenes indkomst og støtten vil herefter udgøre ca. 6000 kr. Læs mere på SU's webside.
 

SU-indtægt er skattepligtig

Hvis du et år, hvor du får SU, tjener mere end ca. 7500 kr om måneden i gennemsnit ud over uddannelsesstøtten, kan du risikere at skulle betale SU tilbage. Hvis du fravælger SU i tide, må du tjene langt mere. Det er muligt at optage studielån gennem SU. Hvis du vil vide mere om SU, kan du også henvende dig på kontoret.
 

Tilskud til transport til og fra skole

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole, hvis du er elev på en ungdomsuddannelse. Du skal søge på www.ungdomskort.dk. Du kan få rabat ved køb af periodekort på strækningen mellem din bopæl og din skole, i den periode du er under uddannelse. Det periodekort du køber med rabat kalder vi et uddannelseskort. Du kan bruge uddannelseskortet til bus og tog.

Har du købt dit periodekort uden rabat - altså til fuld pris - kan du i særlige tilfælde efterfølgende få rabatten udbetalt kontant bagefter. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte afgør, om du kan få kontantrabat.

Du kan kun få kontantrabat i de tilfælde, hvor du ikke selv er skyld i de forhold, der gør, at du ikke har fået rabatten. Du kan for eksempel ikke få kontantrabat, hvis du ikke har søgt rabat i tide og derfor måtte købe et periodekort uden rabat.

Du kan søge om kontantrabat, hvis du opfylder disse minimumskrav:

  • Du skal have købt dit periodekort til fuld pris, altså uden rabat.
  • Periodekortet skal gælde strækningen mellem din bopæl og din skole.
  • Periodekortet skal gælde for en periode, hvor du har ret til rabat på et uddannelseskort.
  • Du skal have søgt om et uddannelseskort og du skal have søgt i god tid.
  • Du skal have købt et periodekort, ikke billet eller klippekort.
  • Du skal have købt periodekortet hos et dansk trafikselskab
  • Hvis du vil vide mere om tilskud til transport, kan du henvende dig på kontoret til Gitte Hou Feddersen.