Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

SU og transportstøtte

Statens Uddannelsesstøtte - SU

Med ganske få undtagelser er alle hf- og gymnasieelever, der er fyldt 18 år, berettiget til at modtage SU, hvis du vel at mærke er studieaktiv. 
Du skal søge SU på
minSU. Er du i tvivl om hvordan, kan du altid henvende dig på kontoret.

Du kan søge SU en måned før, du er berettiget til at modtage SU, så hvis du f.eks. skal have SU fra 1. april, kan du tidligst søge 1. marts. 
Man er først berettiget til at modtage SU, fra kvartalet efter man er fyldt 18 år.
SU udbetales første gang den sidste bankdag i den første kvartalsmåned, efter du er fyldt 18 år. For at modtage SU skal du have nem-id, nem-konto og e-boks, da alle meddelelser fra SU-styrelsen sendes til din e-boks. E-boksen kan oprettes via netbanken. 

Hvis du ikke er studieaktiv, det vil sige hvis du har så højt fravær, at skolen ikke kan registrere dig som studieaktiv, mister du din SU. Du kan søge om den igen, hvis du igen bliver studieaktiv. 
 

Så meget kan du få i SU

Beløbet du kan modtage i SU er afhængigt af din alder og dine forældres indkomst. Læs mere på SU's webside

Er du udeboende, og er du imellem 18-19 år, er du ikke automatisk berettiget til at få udeboende SU. Dette skal du søge dispensation om at få - kontakt din studievejleder for yderligere information. Dispensations-blanketten finder du inde i minSU under fanen "hjælp". Hvis du får godkendt dispensationen til den høje sats, er beløbet stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Når du fylder 20 år, er størrelsen af din SU ikke længere betinget af forældrenes indkomst.
Læs mere om satserne på SU's webside.
 

SU-indtægt er skattepligtig

Hvis du et år modtager SU og samtidig tjener mere end ca. 7.500 kr. om måneden i gennemsnit ud over uddannelsesstøtten, kan du risikere at skulle betale SU tilbage. Hvis du fravælger SU i tide, må du tjene langt mere. Det er muligt at optage studielån gennem SU. Hvis du vil vide mere om SU, kan du også henvende dig på kontoret.
 

Tilskud til transport til og fra skole

Du kan få rabat på den daglige transport til din skole, hvis du er elev på en ungdomsuddannelse. Du skal søge på www.ungdomskort.dk. Du kan få rabat ved køb af periodekort på strækningen mellem din bopæl og din skole, i den periode du er under uddannelse. Det periodekort du køber med rabat kalder vi et uddannelseskort. Du kan bruge uddannelseskortet til bus og tog.

Har du købt dit periodekort uden rabat - altså til fuld pris - kan du i særlige tilfælde efterfølgende få rabatten udbetalt kontant bagefter. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte afgør, om du kan få kontantrabat.

Du kan kun få kontantrabat i de tilfælde, hvor du ikke selv er skyld i de forhold, der gør, at du ikke har fået rabatten. Du kan for eksempel ikke få kontantrabat, hvis du ikke har søgt rabat i tide og derfor måtte købe et periodekort uden rabat.


Du kan søge om kontantrabat, hvis du opfylder disse minimumskrav:

  • Du skal have købt dit periodekort til fuld pris, altså uden rabat.
  • Periodekortet skal gælde strækningen mellem din bopæl og din skole.
  • Periodekortet skal gælde for en periode, hvor du har ret til rabat på et uddannelseskort.
  • Du skal have søgt om et uddannelseskort og du skal have søgt i god tid.
  • Du skal have købt et periodekort, ikke billet eller klippekort.
  • Du skal have købt periodekortet hos et dansk trafikselskab
  • Hvis du vil vide mere om tilskud til transport, kan du henvende dig på kontoret til Kirsten Mikkelsen.
  •