Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Forældre

 

Forældreinfo

Elevbefordring - sygekørsel

Der er mulighed for at søge kortvarig sygekørsel til og fra skole, hvis eleven har brækket benet eller lignende. Ved kortvarig sygdom (f.eks. brækket ben) kan elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og grund- og erhvervsuddannelser søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole.
Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation.

Klik her for at søge om sygetransport

 

Åbent hus på Odense Katedralskole

I januar eller februar måned afholdes åbent hus for mulige kommende elever. Disse møder - som afholdes på alle gymnasier i den samme periode - giver eleverne mulighed for at se de forskellige skoler og høre om deres tilbud inden de beslutter hvor de vil søge ind.

Mødet afvikles torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00.

 

Forældrearrangementer

Skolen afholder en række møder for elevernes forældre og arrangementer hvor forældre er velkomne:

Orientering om valg af studieretning

For gymnasieeleverne bliver der også afholdt et orienteringsmøde omkring endeligt valg af studieretning samt om skolens udbud af valgfag. Det er i år mandag den 8. oktober kl. 15.30-17.00.

Julekoncert
Hvert år i december afholder Katedralskolen en julekoncert i Ansgars Kirke. Her optræder skolens musikstudieretningsklasser, skolens kor og solister. I 2018 er det onsdag den 5. december kl. 19.30.

Standpunktskarakter
2g/3g-eleverne får karakterer i november og igen i slutningen af februar måned. 1g får 1. standpunkt i februar. Alle får endelig årskarakter midt i maj.

Forældrekonsultation
Efter afgivelse af den første standpunktskarakter inviteres forældre og elever til en forældrekonsultation. Her kan man mødes med de lærere man ønsker at tale med omkring skolegangen generelt og fagene i særdeleshed. I skoleåret 2018/19 afholdes forældrekonsultationerne i slutningen af februar/begyndelsen af marts.

Forårskoncert
I februar/marts måned inviterer vi indenfor til skolens forårskoncert hvor alle musikholdene underholder.

I 2019 er tidspunktet: tirsdag den 5. marts kl. 19.30

Dimission
Efter den sidste eksamen i slutningen af juni er der gallafest for skolens afgangsklasser - her er forældre og andre interesserede velkomne til at komme og kigge på når dimittenderne ankommer i skolegården og derefter danser lanciers. Selve dimissionen afvikles i Carl Nielsen-salen i Odense Koncerthus. Også her er der mulighed for at forældre og pårørende kan overvære festlighederne.

Gallafest: 26. juni 2019 kl. 18.00
Dimission: 28. juni 2019 kl. 10.00

Forældreinfo