Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Forældre

 

Forældreinfo

Elevbefordring - sygekørsel

Der er mulighed for at søge kortvarig sygekørsel til og fra skole, hvis eleven har brækket benet eller lignende. Ved kortvarig sygdom (f.eks. brækket ben) kan elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og grund- og erhvervsuddannelser søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole.
Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation.
Man skal selv tage kontakt til Kommunen.

 

Åbent hus på Odense Katedralskole

I januar eller februar måned afholdes åbent hus for mulige kommende elever. Disse møder - som afholdes på alle gymnasier i den samme periode - giver eleverne mulighed for at se de forskellige skoler og høre om deres tilbud inden de beslutter hvor de vil søge ind.

Mødet afvikles torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00.


Orientering om valg af studieretning (stx)

Alle stx-elever og deres forældre inviteres til et eftermiddagsmøde, inden eleverne skal afgive deres endelige ønsker til studieretning. Her er der bl.a. mulighed for at træffe skolens studievejledere og en vejleder fra Studievalg.  

Julekoncert

Hvert år i december afholder Katedralskolen en julekoncert i Ansgars Kirke. Her optræder skolens musikstudieretningsklasser, skolens kor og solister. Se dato og tidspunkt på skolens Facebookside. 

Standpunktskarakter
2g og 3g-elever får karakterer i november og igen i slutningen af februar. 1g får 1. standpunktskarakter i februar. Alle stx-elever får årskarakterer midt i maj. Hf-elever får ikke standpunktskarakterer, men kun eksamenskarakterer. 


Forældrekonsultation
Efter afgivelse af den første standpunktskarakter inviteres forældre og elever til en forældrekonsultation. Her kan man mødes med de lærere, man ønsker at tale med omkring skolegangen generelt og fagene i særdeleshed. Forældrekonsultationerne afholdes typisk i slutningen af februar/begyndelsen af marts.

Forårskoncert
I februar/marts måned inviterer vi indenfor til skolens forårskoncert hvor alle musikholdene underholder. Se dato og tidspunkt på skolens Facebookside. 

Dimission
Efter den sidste eksamen i slutningen af juni er der gallafest for skolens afgangsklasser - her er forældre og andre interesserede velkomne til at komme og kigge på, når dimittenderne ankommer i skolegården og derefter danser lanciers. Selve dimissionen afvikles i Carl Nielsen-salen i Odense Koncerthus. Også her er der mulighed for at forældre og pårørende kan overvære festlighederne.

Gallafest: 26. juni 2019 kl. 18.00
Dimission: 28. juni 2019 kl. 10.00Forældreinfo