Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Forældre

Forældreinfo

Elevbefordring - sygekørsel

Der er mulighed for at søge kortvarig sygekørsel til og fra skole, hvis eleven har brækket benet eller lignende. Ved kortvarig sygdom (f.eks. brækket ben) kan elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og grund- og erhvervsuddannelser søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole.
Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation.

Klik her for at søge om sygetransport


Forældrearrangementer

Skolen afholder en række møder for elevernes forældre og arrangementer hvor forældre er velkomne:

"Girafmøde"
I september indbydes 1g-forældrene til et møde hvor der vil være information om skolen ved rektor, rundvisning på skolen, kort oplæg fra studievejlederen og endelig også mulighed for at møde klassens lærere og høre lidt om de forskellige fag. Man tilmelder sig via elevens Lectio-forside.

I skoleåret afvikles girafmøderne således:

Onsdag den 7. september kl. 19:00 - 21:00 for 1a, 1c, 1m og 1x
Torsdag den 8. september kl. 19:00 - 21:00 for 1d, 1e, 1f, 1y og 1z

Valg af studieretningsmøde
For gymnasieeleverne bliver der også afholdt et orienteringsmøde omkring endeligt valg af studieretning samt om skolens udbud af valgfag. Det er i år onsdag den 16. november kl. 19:30.

Julekoncert
Hvert år i december afholder Katedralskolen en julekoncert i Ansgars Kirke. Her optræder skolens musikstudieretningsklasser, skolens kor og solister. I 2016 er det mandag den 5. december kl. 19:30.

Standpunktskarakter
Stx-elever får karakterer i november og 2. og 3.g igen i slutningen af februar måned. 1.g får 2. standpunkt midt i marts. Alle får endelig årskarakter midt i maj.

Forældrekonsultation
Efter afgivelse af den første standpunktskarakter inviteres forældre og elever til en forældrekonsultation. Her kan man mødes med de lærere man ønsker at tale med omkring skolegangen generelt og fagene i særdeleshed. I skoleåret 2016/17 afholdes forældrekonsultationerne i dagene 21.-23. februar fra kl. 16:00.

Forårskoncert
I februar/marts måned inviterer vi indenfor til skolens forårskoncert hvor alle musikholdene underholder.

I 2017 er tidspunktet: 7. marts kl. 19:30

Dimission
Efter den sidste eksamen i slutningen af juni er der gallafest for skolens afgangsklasser - her er forældre og andre interesserede velkomne til at komme og kigge på når dimittenderne ankommer i skolegården og derefter danser lanciers. Selve translokationen afvikles i Carl Nielsen-salen i Odense Koncerthus. Også her er der mulighed for at forældre og pårørende kan overvære festlighederne.

Gallafest: 21. juni 2017 kl. 18:00
Translokation: 23. juni 2017 kl. 10:00
 

Orienteringsmøder på Odense Katedralskole

I januar eller februar måned afholdes orienteringsmøder for mulige kommende elever. Disse møder - som afholdes på alle gymnasier i den samme periode - giver eleverne mulighed for at se de forskellige skoler og høre om deres tilbud inden de beslutter hvor de vil søge ind.

Mødet afvikles torsdag den 19. januar 2017 kl. 19:00.

Fester og cafeer på Odense Katedralskole

Herunder forefindes en oversigt over hvornår skolen afholder elevfester og fredagscafeer (for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at forældre IKKE er inviterede til at deltage :)

2016:
19. august: introfest
2. september: idrætsdagsfest
23. september: fredagscafé
28. oktober: fredagscafé
4. november: elevfest
18. november: AMOK-café
25. november: fredagscafé
2. december: julefest
16. december: fredagscafé

2017:
20. januar: fredagscafé
3. februar: fastelavnsfest
24. februar: fredagscafé
3. marts: elevfest
31. marts: fredagscafé
21. april: AMOK-café
28. april: forårsfest
21. juni: afgangsfest for 2hf/3g