Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
GS

Gymnasial supplering 

Hvis du i stedet ønsker at sende din ansøgning med posten, skal du -printe og udfylde dette ansøgningsskema til GSK
Her kan du få  generel information om GS.
Fra skoleåret 2017-18 udbydes GIF i Odense. Tilmelding kan ske fra 1.2.17 - se her: www.vucfyn.dk/gif

Har du brug for vejledning, kan du kontakte vejleder Per Juul Schmidt:

gsk@odensekatedralskole.dk , tlf. 63116840.
Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C
Vejledningen er åben mandag til torsdag fra 10:00 til 11:30, tirsdag desuden fra 13:00 til 15:00.
I skoleferier er vejledningen dog lukket (se nederst på siden for åbningstider i sommerferien).

Se oversigt over gsk-kurserne skoleåret 2017-2018 her:
VL=venteliste - ansøgere henvises til senere forløb ELLER EN ANDEN SKOLE

 

fag/niveau   undervisningssted (§)     undervisning   SU eksamen*
          start slut senest mdr skriftlig
             
       
GSK - forår 2018 - komprimerede forløb      
ansøgningsfrist 19. jan. 2018            
matematik C →A Hf og VUC Odense (stx) 1.2 30.4 3 25.5
fysik C →B og matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) 1.2 30.4 3 25.5(maA)
fysik C →B og kemi C→B VL Fyns Hf-kursus   1.2 30.4 3 nej
fysik 0 →B Hf og VUC Odense (stx) 1.2 30.4 3 nej
spansk 0 →B (beg.) Hf og VUC Odense (stx) 1.2 30.4 3 nej
tysk 0 →B (forts.)  VL Hf og VUC Odense (stx) 1.2 30.4 3 nej
                 
ansøgningsfrist 21. febr. 2018            
matematik C →B Odense Katedralskole (hfe) 1.3 30.4 2 1.6
matematik C →B Kolding Hf og VUC (hfg) 1.3 30.4 2 25.5
matematik C →B Hf og VUC Odense (hfe) 1.3 30.4 2 1.6
matematik B →A Hf og VUC Odense (stx) 1.3 30.4 2 25.5
fysik C →B Odense Katedralskole (stx) 1.3 30.4 2 nej
fysik C →B VUC Syd - Sønderborg (stx) 1.3 30.4 2 nej
kemi C →B Hf og VUC Odense (stx) 1.3 30.4 2 nej
kemi C →B VUC Syd - Aabenraa (stx) 1.3 30.4 2 nej
engelsk B →A Hf og VUC Odense (stx) 1.3 30.4 2 28.5
                 
ansøgningsfrist 19. marts 2018            
matematik C →B Tietgen KompetenceCenter (hhx) 3.4 31.5 2 28.5
                 
ansøgningsfrist 18. april 2018            
tysk 0→C (forts.) Hf og VUC Odense (vaf) 1.5 31.5 1 nej
kemi 0→C Hf og VUC Odense (hfe) 1.5 31.5 1 nej
fysik 0→C Odense Katedralskole (hfe) 1.5 31.5 1 nej

* alle forløb har en mundtlig eksamen, dato herfor offentliggøres senest en måned før eksamensdagen
Forløbslisten er sidst redigeret d. 2.11.17 af PS


Sommerkurserne 2018 begynder 9. juli (kemi C i Haderslev dog1.aug.).
Der forventes samme udbud af fag som i 2017: matematik C->B og B->A, fysik C->B og B->A, kemi 0->C og C->B, historie 0->B, engelsk C->B og B->A, tysk C->B (forts.), spansk B->A (beg.). Plan for placering af kurserne kan ses her på siden senest 1. feb. 2018.


SU og Ungdomskort


De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU, og der undervises min. 16x60 min. pr. uge.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og et 0->B og et C->A samt et kombineret forløb (jf. oversigten ovenfor) 3 måneders SU.
Søg Ungdomskort i god tid før kursusstart! Ved forløb under 1 måneds varighed skal du søge senest d. 1. i måneden før kursets start; ved længere forløb senest 3 uger før start.

Her kan du bl.a. finde skemaer og info for de enkelte gsk-skoler:

HF & VUC Odense  (her ses også skema for gsk-fag på Fyns Hf-kursus)


Kolding Hf og VUC


Tietgen KompetenceCenter NYHED - virksomhedsøkonomi B


VUC Syd - Aabenraa, Haderslev og Sønderborg 


VUC Vest, Esbjerg


Odense Katedralskole:
alle sommerkurser på OK mandag til fredag 9:00-15:30
matematik C->B fra 2.10.17 til 30.11: mandag-fredag fra kl. 11:40 til 16:10 (fri i uge 42) plus lørdagene* 28.10 og 18.11
kemi C fra 1.11.17 til 30.11:  mandag-fredag 14:10-19:00 plus lørdag* d. 4.11 kl. 9:00 til ca. 14.
fysik C->B  fra 1.3.18 til 30.4: mandag-torsdag 16:00-20:30 plus to lørdage* d. 3.3 og 10.3 kl. 9-14 (fri i uge 13)
matematik C->B fra 1.3.18 til 30.4: mandag til fredag fra kl. 11:40 til 16:10 (fri i uge13 ) 
plus lørdagene* 3.3 og 14.4 
fysik C fra 1.5.18 til 31.5: mandag-fredag 16:00-20:30 plus lørdagene* 6.5 og 20.5 kl. 9-14              
                                                                                                                 *dato kan ændres frem mod start


Gsk-kurser tilrettelagt over et helt eller et halvt skoleår (uden SU) kan tages gennem ovennævnte Hf og VUC-skoler.
Fjernundervisning (uden SU) i relevante gsk-fag udbydes i samarbejde med HF og VUC Fyn og VUC Syd. 
 

I sommerperioden 2018 er GS-vejledningen åben:

UGE 27: mandag den 2. juli til torsdag d. 5. juli: 10.00 - 11:30 - tirsdag dog desuden telefontid 13:00 -15:00
UGE 28: mandag d. 9. juli og tirsdag d. 10. juli fra 10:00 - 11:30 - tirsdag dog desuden telefontid 13:00 - 15:00
                     FERIE fra 11. juli til og med 31.juli
UGE 31: onsdag den 1. august og torsdag den 2. august: 10:00 - 11:30