Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
GS

1. NAVN, ADRESSE mv
Fornavn 
Efternavn 
Cpr. nr. (xxxxxx-xxxx) 
Adresse 
Postnr 
By 
Tlf. 
Email 
2. ADGANGSGIVENDE GYMNASIAL EKSAMEN
(sæt kryds)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Eksamen bestået år 
NB! Kopi af eksamensbevis SKAL vedhæftes.
Hvis du ikke har afsluttet eksamen, skal du sende en kopi, så snart du får beviset. Du får ikke lov at starte på kurset, før vi har modtaget kopien. Send den til: per.schmidt@skolekom.dk
Vedhæft bevis 
3. HVILKEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VIL DU SØGE IND PÅ EFTER GSK?
Angiv studieønske og uddannelsesinstitution til videregående uddannelse.
1. prioritet (skal udfyldes af alle)
1. Uddannelse: 
1. Institutionsnavn: 
2. prioritet (skal udfyldes af alle)
2. Uddannelse: 
2. Institutionsnavn: 
Ved mere specielle uddannelsesønsker (fx uddannelse i udlandet) vedlægges dokumentation for uddannelsens adgangskrav.
4. VALG AF FAG OG NIVEAU
På hvilket niveau er de(t) ønskede fag afsluttet i din ungdomsuddannelse? (Skriv fag og niveau)
1. Fag/ønsket niveau (fx: Fysik B) 
Afsluttet niveau (fx: Fysik C) 
2. Fag/ønsket niveau 
Afsluttet niveau 
3. Fag/ønsket niveau 
Afsluttet niveau 
4. Fag/ønsket niveau 
Afsluttet niveau 
5. Hf ell. eux - Supplerende overbygning - Skriv 2 fag 
Afsluttet niveau 
NB! Hvis suppleringen strækker sig over mere end ét semester anbefales det, at du skriver alle ønsker på.
5. GSK-UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE
Hvis der er mulighed for mere end én tidsmæssig placering af din GSK-undervisning, hvad vil du så prioritere højest? (Se tilbuddene på koordinatorernes hjemmesider)
A. Etårigt forløb (uden SU)
  
B. Halvårige forløb (uden SU)
  
  
C. Komprimerede forløb (ret til SU)
  
  
  
Foretrækker du undervisning
Bemærkninger i øvrigt
(fx. ønsker om undervisningssted
eller holdnummer) 
Ikke alle suppleringsfag kan tilbydes i komprimerede forløb eller om aftenen.
Du kan ønske, at suppleringen tilpasses evt. arbejde, anden undervisning, børnepasning, o.a., men der er ingen garanti for, at dine ønsker opfyldes.
ANSØGNINGSFRISTER
5. juli
for sommerkurser.
15. august for de kurser, der begynder om efteråret.
1. december for de kurser, der begynder om foråret.
Særlige ansøgningsfrister for komprimerede forløb forår og efterår
– se www.odensekatedralskole.dk/GS
Søg i god tid!
For sent modtagne ansøgninger kan evt. imødekommes, hvis der er ledige pladser på gsk-holdene.