Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Årets gang på Odense Katedralskole

Du modtager i maj-måned en velkomstskrivelse med information om, hvornår og hvor du skal møde efter sommerferien.

Men allerede i juni måned vil vi gerne møde dig. Du og dine forældre inviteres derfor til et eftermiddagsarrangement på skolen, hvor du møder dine kommende klassekammerater, får etableret de første kontakter og hører nærmere om den første tid på skolen efter sommerferien.

På den allerførste dag møder du dine klassekammerater og nogle af dine lærere, og du modtager forskellig information. I de følgende dage er der arrangeret et særligt introduktionsprogram. Du lærer dine kammerater, lærerne og skolen at kende. Introugen sluttes af med en sheltertur.

Efter de første dage går undervisningen for alvor i gang. Du bliver introduceret til skolens IT-system, modtager bøger og møder dine tutorer. Hver klasse vælger repræsentanter til skolens elevråd. Efte undervisningen kan du deltage i mange forskellige frivillige aktiviteter. Repræsentanter for skolens forskellige elevforeninger fortæller om dem i den første tid på skolen. Du kan også deltage i frivillig musik eller idræt.

Der er lektiehjælp hver torsdag, hvor dygtige ældre elever og lærere hjælper dig med de skriftlige opgaver.

I begyndelsen af september har vi en fælles idrætsdag, hvor det sædvanlige skema brydes op. Inden den første måned er omme. har vi haft to fester på skolen: én for alle nye elever og en skolefest for alle skolens elever i forlængelse af idrætsdagen.

I efteråret har du haft mulighed for at engagere dig i nogle af de frivillige aktiviteter, skolen udbyder og som I selv hitter på. Fx idræt, musik, drama, billedkunst, elevråd, fest-udvalg mm. Derudover er der fællestimer med mange forskellige emner: musik, foredrag, teater – og elevfester. Du har også mulighed for at engagere dig i skolebladet Punch, Operation Dagsværk, AMOK og meget andet.

Der er forskellige aktiviteter i forbindelse med julen. Musik og sang, der knytter sig til den, fylder huset i den sidste uge op til jul. Juleafslutningen er en helt særlig oplevelse. Det første semester slutter du af med din første eksamen i idræt, musik eller billedkunst.

Efter jul og nytår præges vinteren – som resten af året - af arbejdsomhed: På tværs af fagene og i fagene.

I 2. semester skal du vælge, hvilke valgfag og fagpakker du vil have i 2. hf. Du vil få en grundig orientering herom.

I foråret er der terminsprøve i matematik, hvor du afprøver dig selv og finder ud af, hvad det vil sige at befinde sig i en prøvesituation i hf. I foråret er der også en studietur.

Undervisningen slutter i maj måned. Derefter skal du til eksamen i matematik (mundtlig og skriftlig) og i den naturvidenskabelige faggruppe (kemi, biologi og geografi). 

Så er der sommerferie!

I 3. semester fortsætter du med fagene dansk, engelsk og kultur- og samfunds-faggruppen, og så møder du dine nye tilvalgsfag i form af valgfag og fagpakke. Dagligdagen minder om dit forløb i 1.hf. Forskellige frivillige aktiviteter efter skoletid, fester, elevråd mm.

Du afslutter semestret med eksamen i engelsk og kultur- og samfundsfagsgruppen.

Når du nærmer dig 4. semester, skal du bl.a. skrive en større skriftlig opgave. Der afsættes en hel uge til opgaven. Emnet aftaler du med din vejleder. Du arbejder også mere med dine uddannelsesplaner. De sidste fag afsluttes med eksamen i maj og juni måneder.


Når du har overstået dine eksaminer, slutter vi med en gallafest og til sidst en flot dimission, hvor alle årets studenter får overrakt deres eksamensbeviser.