Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
SprogAnsøgning og optagelseskrav for dig der ønsker hf

Hvis du ønsker optagelse på hf direkte efter 9. klasse, skal du opfylde følgende:


 • være vurderet uddannelsesparat til hf ved afslutningen af 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen
 • få mindst 4,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk. 
 • senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk
 

Husk:
når du udfylder din ansøgning, skal du angive, hvilket praktisk eller musisk fag du ønsker.
På Odense Katedralskole kan du vælge mellem billedkunst, musik eller idræt.
NB! Hvis du overvejer en fagpakke med idræt B, skal du vælge idræt som dit praktiske fag, når du søger. 


Hvis du ønsker optagelse på hf direkte efter 10. klasse, skal du opfylde følgende:

 

 • være vurderet uddannelsesparat til hf ved afslutningen af 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. 
 • have aflagt prøve i tysk eller fransk i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket, og ellers aflægge 10.-klasseprøve i tysk eller fransk, både mundtlig og skriftlig
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

Husk:
når du udfylder din ansøgning, skal du angive, hvilket praktisk eller musisk fag du ønsker.
På Odense Katedralskole kan du vælge mellem billedkunst, musik eller idræt.
NB! Hvis du overvejer en fagpakke med idræt B, skal du vælge idræt som dit praktiske fag, når du søger.


Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse og ønsker optagelse på hf: 

 

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Vurderingen sker på den skole, du ønsker optagelse på. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

 

Hvis du ikke opfylder optagelseskrav til hf

 

Hvis du søger om optagelse i hf, men ikke opfylder adgangskravene, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har valgt som 1. prioritet. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget.

Bemærk at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

 

Du kan læse meget mere om optagelseskrav på uddannelsesguiden.

Du kan se de fynske gymnasiers tidsplan for optagelsesproces og klagefrister
her.