Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Besøg på Odense Katedralskole

Der er  forskellige muligheder for dig, hvis du som elev i 8., 9. eller 10. klasse gerne vil snuse lidt til atmosfæren på Katedralskolen og få mere at vide om stx eller hf.


Kort besøg

Du har til enhver tid mulighed for at komme på et kort besøg og se dig om på skolen. kontakt gerne kontoret og lav en aftale. Du skal bare sørge for at henvende på skolens kontor mellem 8.00 og 14.00, hvor vi vil være behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål. Du kan også ringe til kontoret mellem 8.00 og 14.00.


Introduktionskursus

Går du i 8. klasse, har du mulighed for at komme på besøg på OK på et såkaldt 'introduktionskursus'.  
Her kan du få en fornemmelse for, hvordan vi underviser i gymnasiet/hf, og hvilke krav det stiller til dig som evt. kommende elev. Måske kan du også nå at danne dig et indtryk af, om det miljø, der er på et gymnasium, er noget for dig. Dette tilbud ligger i foråret i 8. klasse. 


Brobygning

En anden mulighed for at snuse til gymnasiet eller hf er brobygnings-kurserne. I 9. klasse har du mulighed for at komme i brobygning på et gymnasium i en hel uge. I 10. klasse SKAL du i brobygning i 2 uger på to forskellige ungdomsuddannelser.


Brobygningsklassen bliver undervist af gymnasielærere. Her vil du blive præsenteret for mange slags arbejdsformer, fx klasseundervisning og gruppearbejde. Du vil blive stillet over for de krav til lektielæsning, samarbejdsevner og faglige forudsætninger, som kræves af elever i gymnasiet og hf. Du vil få en individuel samtale med en studievejleder, der er tilknyttet dit brobygningshold.