Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Obligatoriske fag, fagpakker og valgfag på Odense Katedralskole

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag, er fag du skal have i enten et eller flere semestre. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om læseplanerne for de enkelte fag

Herunder finder du en oversigt over de obligatoriske fag på hf (læg mærke til at kultur-/samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe hver indeholder 3 fag):
 

Obligatoriske fag på hf
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Musik C el. Billedkunst C el. Drama C el. Idræt C
 
Kultur- og samfundsfagsgruppe:
Historie B
Samfundsfag C
Religion C
 
Naturvidenskabsgruppe:
Kemi C
Biologi C
Geografi C


Som du kan se er der fag, der hænger sammen i faggrupper. Historie, samfundsfag og religion samarbejder om emner på tværs af fagene og somme tider arbejder de hver for sig. Det gælder også den naturvidenskabelige faggruppe.

Valgfag

Hvilke valgfag du kan vælge i mellem kan du se af nedenstående oversigt. I januar/februar måned i 2. semester skal du vælge, hvilke(t) valgfag du vil have i 3. og 4. semester. Du vil blive orienteret om, hvad fagene går ud på. Du har derfor indflydelse på, hvordan du toner og sammensætter din hf-uddannelse. Det kan være en god idé at tænke over sammenhængen mellem dit fagpakkevalg og så det frie valgfag.

C-niveau (75 timer)
B-niveau (125 timer)
Astronomi Billedkunst
Billedkunst Biologi
Dramatik Fysik 
Erhvervsøkonomi Idræt
Filosofi Kemi
Fysik Matematik
Informationsteknologi Musik
Latin Naturgeografi
Mediefag Religion
Psykologi Samfundsfag
 Tysk fortsætter Tysk fortsætter
   

Fagpakker

Allerede i 1. semester vejledes du til dit videre skoleforløb ud fra, hvordan det går dig i dansk, engelsk og matematik og så dit arbejde med projekt- og praktikforløb,. Du skal i 2. semester vælge, hvilken fagpakke du kan tænke dig.

Ideen med fagpakken er, at du kommer tættere på dit fremtidige uddannelsesvalg. Skal jeg være pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, folkeskolelærer, eksportingeniør, markedsøkonom m.fl.?

Du får hjælp af vejleder og af dine praktik og brobygningsforløb til at finde dig til rette i en fagpakke.

Projekt- og praktikforløb tager afsæt i et fag eller faggruppe og kan foregå på en kort- eller mellemlang videregående uddannelse eller i en virksomhed eller en kommunal institution (f.eks. børnehave, plejehjem, sygehus mm.). Det kan også være at du/I laver egne undersøgelser, interviews, spørgeskemaundersøgelser. I alle fire semestre er der forskellige opgaver. Fra du starter skal du registrere dine forløb i en portfolie for at holde styr på dine erfaringer og forløb.

Nedenfor finder du korte beskrivelser af de fagpakker vi udbyder på Odense Katedralskole.

Fagpakke
Fag Adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser

1. Pædagogik

SaB + PsC

Pædagoguddannelsen
Læreruddannelsen*
Socialrådgiver

2. Sundhed og omsorg

a) BiB + MaB

b) BiB + IdB

Ernæring og sundhed
Laborant
Sygeplejerske
Bioanalytiker

3. Handel og finans

MaB + EøC

Erhvervsøkonomi (HA)
Finansøkonomi
Financial controller

4. Medier og kommunikation

SaB + MeC

Journalist
Visuel kommunikation
Animation
Tegnsprog og tolkning

5. Sprog

TyC/B + EøC

 

International virksomhedskommunikation
Eksportingeniør*
Læreruddannelsen*

6. Teknik og IT

MaB + FyC

Diplomingeniør*
Datamatiker
Miljøteknolog
Katastrofe- og risikomanager


* Supplering (kan være) nødvendig

Oversigt over dit hf-forløb

Her kan du se hvilke fag, du skal have i de enkelte semestre.

1.hf - 1. semester

Timetal

Prøve

1.hf - 2. semester

Timetal

Prøve

Dansk A

   

Dansk A

   

Engelsk B

   

Engelsk B

   

Matematik C

   

Matematik C

 

X

KS (historie)

   

KS (hi+re+sa)

   

NF

   

NF

 

X

Idræt el. kunstnerisk fag

 

X

     

Projekt/praktik

   

Projekt/praktik

   

Puljetimer

   

Puljetimer

   

Samlet timetal 1. semester

450

 

Samlet timetal 2. semester

450

 

2.hf - 3. semester

   

 2.hf - 4. semester

   

Dansk A

   

Dansk A

 

X

Engelsk B

 

X

     

KS (hi+re+sa)

 

X

SSO

 

X

Fagpakke C/B*

   

Fagpakke C/B

 

X

Fagpakke C/B*

   

Fagpakke C/B

 

X

Valgfag C/B*

   

Valgfag C/B

 

X

Projekt/praktik

   

Projekt/praktik

   

Puljetimer

   

Puljetimer

   

Samlet timetal - 3. semester

450

 

Samlet timetal 4. semester

355

 

Hf's samlede timetal
(max. timetal)

     

1705
(1755)

 

* Her fagpakke C+B. Krav: Valgfag på B-niveau (samlet timetal på 325)