Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
SprogObligatoriske fag, fagpakker og projekt-praktik på hf

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag er fag, du skal have i enten et eller flere semestre. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se læreplanerne for de enkelte fag

Herunder finder du en oversigt over de obligatoriske fag på hf.
Læg mærke til, at kultur-/samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe hver indeholder 3 fag.
 

Obligatoriske fag på hf

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Musik C el. Billedkunst C el. Drama C el. Idræt C

 

Kultur- og samfundsfagsgruppe:

Historie B

Samfundsfag C

Religion C

 

Naturvidenskabsgruppe:

Kemi C

Biologi C

Geografi C

 

Som du kan se, er der fag, der hænger sammen i faggrupper. Historie, samfundsfag og religion samarbejder om emner på tværs af fagene, og somme tider arbejder de hver for sig. Det gælder også den naturvidenskabelige faggruppe.


 

Fagpakker

Allerede i 1. semester vejledes du til dit videre skoleforløb på baggrund af, hvordan det går dig i dansk, engelsk og matematik og på baggrund af dit arbejde med projekt- og praktikforløb. Du skal i 2. semester ønske fagpakke.

Ideen med fagpakken er, at du kommer tættere på dit fremtidige uddannelsesvalg. Hvis du fx overvejer at blive pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, folkeskolelærer, eksportingeniør, markedsøkonom eller noget helt andet, så kan du vælge en fagpakke, der bedst giver dig mulighed for det. 


På Odense Katedralskole udbyder vi følgende fagpakker: 

 

Fagpakke
Fag Adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser

1. Pædagogik

SaB + PsB

Pædagoguddannelsen
Læreruddannelsen*
Socialrådgiver

2. Sundhed og omsorg

a) BiB + MaB

b) BiB + IdB

Ernæring og sundhed
Laborant
Sygeplejerske
Bioanalytiker

3. Kultur

SaB + ReB

Events, oplevelser og turisme (UCL)
Kristendom, kultur og kommunikation (Professionsb
Pædagoguddannelsen
Socialrådgiver

4. Uniform

SaB + IdB

Politi
Redder
Militær

6. Teknik og IT

MaB + FyC

Diplomingeniør*
Datamatiker
Miljøteknolog
Katastrofe- og risikomanager

     

*Supplering (kan være) nødvendig


Oversigt over dit hf-forløb


1.hf - 1. semester

Timetal

Prøve

1.hf - 2. semester

Timetal

Prøve

Dansk A

   

Dansk A

   

Engelsk B

   

Engelsk B

   

Matematik C

   

Matematik C

 

X

KS (historie)

   

KS (hi+re+sa)

   

NF

   

NF

 

X

Idræt el. kunstnerisk fag

 

X

     

Projekt/praktik

   

Projekt/praktik

   

Puljetimer

   

Puljetimer

   

Samlet timetal 1. semester

450

 

Samlet timetal 2. semester

450

 

2.hf - 3. semester

   

 2.hf - 4. semester

   

Dansk A

   

Dansk A

 

X

Engelsk B

 

X

     

KS (hi+re+sa)

 

X

SSO

 

X

Fagpakke C/B*

   

Fagpakke C/B

 

X

Fagpakke C/B*

   

Fagpakke C/B

 

X

Valgfag C/B*

   

Valgfag C/B

 

X

Projekt/praktik

   

Projekt/praktik

   

Puljetimer

   

Puljetimer

   

Samlet timetal 3. semester

450

 

Samlet timetal 4. semester

355

 

Hf's samlede timetal
(max. timetal)

     

1705
(1755)

 

* Her fagpakke C+B. Krav: Valgfag på B-niveau (samlet timetal på 325)
 

Projekt/praktikforløb 
I hvert semester indgår der et såkaldt projekt- og praktikforløb.
Projekt- og praktikforløb tager afsæt i et fag eller faggruppe og kan foregå enten på skolen, på en kort- eller mellemlang videregående uddannelse eller måske i en virksomhed eller en kommunal institution (f.eks. børnehave, plejehjem, sygehus mm.). Det kan også være at du/I laver egne undersøgelser, interviews, spørgeskemaundersøgelser. I alle fire semestre er der forskellige opgaver. Fra du starter skal du registrere dine projekt-praktforløb i en portfolie for at holde styr på dine erfaringer og forløb.