Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Hvad er optagelseskravene?

Hvis du er gået ud af skolen

Har du et afbrudt uddannelsesforløb bag dig eller kommer du fra arbejdslivet,kan du optages på baggrund af en standardiseret vurdering af dine faglige kvalifikationer samt en samtale med dig om dine personlige og sociale forudsætninger.
 

Hvis du går i 9. klasse

Som noget nyt kan du optages på hf direkte fra 9. klasse allerede fra 2017.

Kravene til dig er, at du har...

 • søgt inden den 15. marts og er vurderet uddannelsesparat
 • fulgt den prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog
 • opnået gennemsnitskarakteren 4,0 i folkeskolens afsluttende standpunktskarakterer
 • bestået folkeskolens afgangseksamen og bekræftet det faglige niveau, da du blev erklæret uddannelsesparat

Hvis du går i 10. klasse

Kravene til dig er, at du har...

 • søgt inden den 15. marts og er vurderet uddannelsesparat
 • aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i dansk, engelsk og matematik (både den mundtlige og den skriftlige del) i alle tre fag
 • aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse eller have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fysik/kemi efter 10. klasse
 • modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk
 • aflagt eller indstillet dig til prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)
 •     a) ved at have haft 2. fremmedsprog som tilbudsfag og aflagt prøve i dette i 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket for dig, eller
      b) ved at have 2. fremmedsprog som valgfag til og med 9.klasse og som tilbudsfag i 10. klasse og have aflagt prøve efter 9. klasse (valgfagsprøve) eller 10. klasse (tilbudsfagsprøve). Hvis du aflægger prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan du kun gøre det som folkeskolens 10.-klasse-prøve og skal aflægge både mundtlig og skriftlig prøve

 • bestået følgende fag i almen forberedelseseksamen (jf. avu-loven):
 •     a) dansk (eller dansk som andetsprog), engelsk og matematik, alle på niveau D, samt
      b) naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på niveau G eller derover


Er du ikke erklæret uddannelsesparat

Opnår du mindst 6,0 i karaktergennemsnit i resultaterne fra de lovbudne prøver fra folkeskolens afgangseksamen kan du optages.
Der er også mulighed for at blive optaget ud fra en helhedsvurdering lavet på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale med dig.

Ansøgning

Går du i 9. eller 10. klasse orienteres eller hjælpes du af din skole og/eller din UU-vejleder inden 1. marts med at udfylde din uddannelsesplan. Du skal ansøge elektronisk via www.optagelse.dk. Du skal skrive hvilken uddannelse, du søger og hvilken uddannelsesinstitution, du gerne vil ind på.

I uddannelsesplanen skal du til hf-uddannelsen skrive hvilket praktisk/musisk fag du ønsker (billedkunst, musik eller idræt). I uddannelsesplanen skal der også indgå en uddannelsesparathedsvurdering af dig.

Tidsplan


1. marts Ansøgningsfrist for ansøgerei 9. og 10. klasse. Ansøgning via Optagelse.dk
15. marts Ansøgningsfrist for ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
19. marts

Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere. 
Sendes via digital post.

Marts-april 

HF-kurserne indkalder ansøgere, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, til samtale og evt. prøvning af uddannelsesparathed.

Obligatoriske optagelsesprøver for ansøgere uden adgangsgivende prøve o.lign. søges afholdt samtidigt.
18. maj Besked til rettidige ansøgere om optagelse. 
Sendes via digital post.
Maj-juni Obligatoriske optagelsesprøver for ansøgere uden folkeskolens afgangsprøve. Klagefristen vedr. den obligatoriske afgangsprøve er 14 dage efter meddelelsen om resultatet heraf.
2. juni Klagefrist vedr. Fordelingsudvalgets afgørelse om fordeling af HF-ansøgere på de forskellige skoler. 
6.-7. juni Forretningsudvalget behandler klager vedrørende HF.
Sekretariat sender besked til klagere.
Skolen sender besked til for sene ansøgere om optagelse.
21. juni Frist for klage over retlige spørgsmål til Fordelingsudvalget for HF.
På vegne af Fordelingsudvalget udsender Region Syddanmark udtalelse fra Fordelingsudvalget til klageren.
Uge 26 Senest i denne uge udsender skolen velkomstmail til optagne ansøgere. 

 

.