- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

HF

"Jeg har tidligere taget en EUD og ville gerne bygge videre på den, derfor valgte jeg at tage en hf, så jeg har mulighed for at komme ind på mit drømmestudie."

- Katrine

Dine to år på Katedralen: Du vil møde dem, du skal gå i klasse med de næste to år, første dag du kommer. Du kan komme direkte fra 9. eller 10. klasse. Du kan også have lavet andet og være blevet lidt ældre. Der er plads til dig, hvis du er klar til at deltage i undervisningen; og du vil blive god til at samarbejde med og respektere andre.

Dit hf-forløb er bygget op over 4 semestre, så du afslutter mindst ét fag hvert halve år. På den måde bliver det ikke uoverskueligt, og du får hurtigt en idé om, hvordan det går – selvom du ikke får standpunktskarakterer på hf. 

Dine valg: Når du søger optagelse på hf, skal du med det samme ønske et praktisk fag i 1. hf. På Odense Katedralskole kan du vælge mellem billedkunst eller idræt.  Du skal være opmærksom på to ting, når du vælger. For det første er det ikke sikkert, at alle fag oprettes – det afhænger helt af, hvor mange af jer, der har valgt det enkelte fag. Du skal også være opmærksom på, at hvis du senere i din hf ønsker UNIFORM-fagpakken, så kræver det, at du har valgt idræt som praktisk fag i 1. hf; tilsvarende kan du kun vælge VISUEL-fagpakke, hvis du har billedkunst i 1.hf. 

I januar i 1.hf skal du vælge fagpakke og valgfag for 2.hf. Du kan se, hvilke fagpakker og valgfag du kan vælge mellem nedenfor.

Oversigt over dine to år på hf

Du skal vælge kreativt valgfag til første semester. Tredje og fjerde semester har du en fagpakke med to fag og evt. et valgfag
       
4. SemesterDanskEngelskFagpakkefag 1Fagpakkefag 2Vagfag
3. SemesterDanskEngelskKSFagpakkefag 1Fagpakkefag 2Valgfag
2. SemesterDanskEngelskKSNFMatematik
1. SemesterDanskEngelskKSNFMatematikPraktisk

“Det er rart, at vi ikke hele tiden bliver vurderet. Så er man mere fri. Jeg har alligevel en god idé om, hvor jeg er fagligt. For lærerne er gode til at give feedback”

Sebastian

Professionsrettet hf:  Hf er rettet mod professionsuddannelserne.  Derfor skal du på andet år vælge en fagpakke. Den består af to fag. Den giver din uddannelse retning mod det, du vil, når du er færdig med hf. På tredje semester får du lejlighed til at komme i praktik på en uddannelse, som en del af de tre projekt-praktik-forløb, som indgår i uddannelsen. I disse forløb vil du blive klædt på til at træffe valg om uddannelse både hos os og for din fremtid.

I den daglige undervisning vil du opleve, at fagene er anvendelsesorienteret. Du vil bl.a. få nf, hvor kemi, biologi og geografi arbejder sammen om nogle temaer og problemer. Fagene er redskaber til at løse problemer. På samme måde har du heller ikke bare historie for sig selv, men sammen med samfundsfag og religion i Kultur- og Samfundsgruppen. 

FAGPAKKER 2022-2024

FagpakkeFagAdgang til korte og mellemlange uddannelser
PædagogikSa B & Ps BPædagoguddannelsen, Læreruddannelsen*, Socialrådgiver
Sundhed og omsorgBi B & Ma BErnæring og Sundhed, Laborant, Sygeplejerske, Bioanalytiker
KulturSa B & Re BEvents, oplevelser og turisme (UCL), Kristendom, kultur og kommunikation (Professionsbachelor), Pædagoguddannelsen, Socialrådgiver
UniformSa B & Id BPoliti, Redder, Militær
VisuelBk B + Me BVisuel kommunikatør, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen. Multimediedesigner

Optagelse og ansøgning

Vores erfaring er, at hvis du er erklæret uddannelsesparat af din skole eller din UU-vejleder og søger rettidigt, så vil du sandsynligvis ende med at blive optaget på hf hos os. 

Optagelseskrav

Du kan søge direkte ind fra 9. og 10. klasse, men du kan også søge ind, hvis du har lavet noget andet efter folkeskolen. Du skal søge via optagelse.dk [1] med ansøgningsfrist den 1. marts. 

Hvis du opfylder adgangskravene, herunder søger rettidig, har du gode muligheder for at komme ind på hf hos os. Hvis vi har pladser, kan vi også vælge at optage elever, der har søgt for sent. 

Hvis du ønsker optagelse på hf direkte efter 9. klasse, skal du opfylde følgende:

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Husk:
Når du udfylder din ansøgning, skal du angive, hvilket praktisk fag du ønsker. På Odense Katedralskole kan du vælge mellem billedkunst eller idræt. 
NB! Hvis du overvejer en fagpakke med idræt B, skal du vælge idræt som dit praktiske fag, når du søger. 

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

  • være vurderet uddannelsesparat [3] med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
  • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne [8] i alle tre fag
  • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
  • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
  • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen [5].*
  • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien [6] via www.optagelse.dk [7] 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Husk:
Når du udfylder din ansøgning, skal du angive, hvilket praktisk  fag du ønsker. På Odense Katedralskole kan du vælge mellem billedkunst eller idræt. 

NB! Hvis du overvejer en fagpakke med idræt B, skal du vælge idræt som dit praktiske fag, når du søger.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Du kan opnå retskrav på optagelse til den 2-årige hf-eksamen op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse og op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på hf på baggrund af dine resultater fra henholdsvis 9. og 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på hf mere end to år efter 9. klasse eller mere end et år efter 10. klasse, har du mulighed for at blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Dette gælder også ansøgere, der ikke har opnået retskrav, eller som har gået i en prøvefri 10. klasse. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk [7].

Du har endvidere krav på optagelse på hf, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen [9] og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået. Det samme gælder, hvis du har gennemført en forberedelseseksamen til 2-årig hf på den almene grunduddannelse [10].

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat [11] til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver [5] ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og -samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Hvis du består optagelsesprøven, bliver du tilbudt plads på den skole, som har indkaldt dig til prøven. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser [12]

Du kan læse meget mere om optagelseskrav på uddannelsesguiden [13].

Du kan se de fynske gymnasiers tidsplan for optagelsesproces og klagefrister her [14]

Team Danmark på Odense Katedralskole

Hvis du er  TeamDanmark-elev bedes du anføre dette i notefeltet på www.optagelse.dk [7].  Du kan læse mere om talenter på Odense Katedralskole [15].

SU

På hf kan du få SU fra kvartalet efter, at du er blevet 18. Som udgangspunkt får du hjemmeboende SU. Der vil også være nogle udgifter forbundet at gå på hf. I undervisningen vil du skulle have en computer med, som fungerer. Der er transport til skolen, som du skal tage højde for. Og så vil der være udgifter til ekskursioner og studietur, som alle skal med på. Har du svært ved at få økonomien til at hænge sammen, så er det muligt at søge om at få et tilskud hos OK’s venner [16].

André Dekker

Pædagogisk leder

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer