- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

International

Katedralen i Verden

Internationaliseringsstrategi

Det studieforberedende og det almendannende er for Odense Katedralskole to sider af samme sag. Det betyder, at skolen lægger vægt på, at eleverne opnår en solid faglig viden og samtidigt dannes gennem mødet med verden både i og uden for skolen.

Skolens arbejde med internationalisering har til formål at fremme elevernes omverdensforståelse ved at gøre globalt medborgerskab og demokratisering til et personligt, eksistentielt anliggende, og dermed hjælpe dem med at få fodfæste i en til stadighed mere kompliceret verden.

Eleverne på Odense Katedralskole skal gøres åbne for og interesserede i andre livsvilkår og præmisser og være kulturelt ydmyge, men rodfæstede i egen kultur. Internationalisering ses på Odense Katedralskole som et middel til at øge kvaliteten af stx og hf ud fra tanken om at mødet med andre (diversitet) er dannelsesskabende, innovationsskabende og potentielt solidaritetsskabende. 

Baggrunden kommer dels fra fagenes læreplaner, men i endnu højere grad fra den virkelighed, som skolen, eleverne og lærerne er en del af. Internationalisering og globalisering er en uomgængelig præmis i arbejdet med fagene på skolen. 

Odense Katedralskole er fra 2017 blevet en del af UNESCO [4]-skolenetværket, hvilket åbner mulighed for deltagelse i en række projekter med internationalt sigte. Det er skolens mål at udvikle dette samarbejde i de kommende år. Det er desuden skolens intention, at alle elever i løbet af deres uddannelse skal arbejde med FN´s verdensmål.

Odense Katedralskole bestræber sig på, at der hvert år er plads til at byde en række udvekslingsstuderende fra hele verden velkommen. Disse elever indgår i klasserne og giver derfor mulighed for gensidig dialog til gavn for interkulturelle relationer.

Vi tilstræber at tilrettelægge skoleforløbet, så alle elever én gang i gymnasie- eller hf-forløbet kommer på studierejse til et andet land. Desuden tilbydes udvekslingsrejser i sprogfagene – aktuelt er der aftaler med franske, italienske og spanske skoler, og målet er at udvide med skolens øvrige sprogfag.

Poul Juul Christensen

Pædagogisk Leder

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer