- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Udveksling

Udveksling

Udvekslinger, sprogprogrammer og internationalt udsyn

DELF – Fransk

På Odense Katedralskole tilbydes særligt interesserede franskelever at få internationalt anerkendt bevis på deres franskkundskaber.

Skolen er i samarbejde med Institut Français du Danemark blevet certificeret DELF-udbyder. DELF (diplômes d’études en langue française) er officielle eksaminer, der udbydes af det franske undervisningsministerium.

Den eksamensforberedende undervisning ligger i Åben Skole-regi, dvs. torsdage 14.15-16.00.

Læs mere om DELF her [1].

Goethe – tysk

Goethe-Instituttet er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. Instituttet fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde
Elever på Odense Katedralskole med Tysk som studieretningsfag tilbydes at få officiel og internationalt anerkendt dokumentation for deres tyskkundskaber. Det er planen, at også andre særligt interesserede i fremtiden skal kunne tilmelde sig prøven.

Eksamen udbydes af Goethe-Institut Dänemark og følger Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (A1-C2). Certifikatet giver mulighed for at studere og arbejde i Tyskland.

Forud for prøven undervises eleverne i de forskellige delprøvediscipliner, som har direkte anvendelighed i dagligdagen: at skrive en e-mail, aftale et mødested, diskutere et dilemma mm.

Læs mere om Goethe – Tysk her [2].

Biarritz, Frankrig

Odense Katedralskole har en udvekslingsaftale med Lycée Cantau i Anglet tæt på Biarritz i Sydfrankrig.

Franskeleverne på 2.g-holdene lærer de franske elever at kende, idet de skal udveksle præsentationsvideoer med dem.

I april tager de imod det franske gymnasiums internationale klasse. De franske elever indkvarteres hos de danske franskelever og følger dels undervisning på skolen, dels et program, der indeholder kulturelle og sociale aktiviteter.

Til september skal eleverne herfra på udveksling i Sydfrankrig, hvor de skal bo hos de franske elever.

Salamanca, Spanien

Odense Katedralskole har en udvekslingsaftale med gymnasiet I.E.S. Federico García Bernalt i Salamanca [3] – en universitetsby, der ligger tæt på Madrid i det centrale Spanien.

Spanskeleverne på 2g-holdene og eleverne fra studieretningsholdet har kontakt til de spanske elever at kende. De udveksler præsentationsvideoer, Skyper og har i øvrigt kontakt gennem de sociale medier.

Fra 26. marts til 3. april 2016 havde vi vores første besøg af en gruppe af det spanske gymnasiums elever. De spanske elever indkvarteredes hos de danske spanskelever og fulgte dels undervisning på skolen, dels et program, der indeholdt kulturelle og sociale aktiviteter.

I september 2017 var eleverne herfra på udveksling i Salamanca, hvor de boede hos de spanske elever.

Det er planen at der også skal være mulighed for udveksling med spanierne i de kommende skoleår.

Elever fra 3a 2017 fortæller:

“Udvekslingsoplevelsen til Salamanca har både været spændende og lærerig. Den har været med til at give et stort indblik i den spanske kultur. I spansktimerne har vi læst meget om hverdagslivet i Spanien, men bøgerne kan kun give et begrænset indblik i forhold til, hvad udvekslingsturen har givet os. Umiddelbart skulle man tro, at det er meget grænseoverskridende at bo hos en fremmed familie, hvor sprogbarrieren er stor. Det er det egentlig også, men efter den første dag sammen med spanierne og familierne bliver grænserne brudt. Spaniernes hverdag fungerer meget anderledes end vores, og som deres rektor sagde, er der ofte kun tid til at sove 5 timer. Det var selvfølgelig også noget, man skulle vende sig til, men intet man ikke kunne overkomme. Udover at spaniernes hverdag forløber anderledes, er familiemønsteret også noget mere traditionelt. En del af os oplevede, at der var faste roller i familierne, f.eks. var moderen meget hjemme. Vi har set rigtig meget – især Salamanca med dens gamle bygninger som f.eks. det gamle universitet, katedraler m.m. Vi besøgte også nogle mindre byer, som nogle af spanierne betegnede som ”my villages”, hvilket betød, at deres familier kom fra byen. Det kan varmt anbefales at tage med på udveksling. Vi har haft en super oplevelse.”

 

Oplev Mexicos sprudlende hovedstad: Ciudad de México – Latinamerikas bankende hjerte. 

Odense Katedralskole tilbyder en helt unik udvekslingsaftale med Gymnasiet, Escuela Preparatoria Unidad Santa Teresa, som ligger i en velhavende forstad til Mexico Citys centrum. Skolen er privat og en del af La Salle-organisationen, som tilbyder undervisning og undervisningsfaciliteter på det højeste, internationale niveau, helt som vi kender det fra Danmark. I kommer med andre ord til at lære spansk og få et ”once in a life time” førstehåndskendskab til den latinamerikanske kultur i en tryg og fagligt solid ramme.

I efterårssemestret rejser vi til Mexico, hvor vi bor hos vores mexicanske værtsfamilier. I bor altså hjemme hos de elever, som I også går i skole med, så introduktionen til jeres nye mexicanske liv bliver let. Hverdagen bliver tæt pakket, da I både følger undervisningen på gymnasiet, modtager spanskundervisning og deltager i spændende kulturelle og sociale aktiviteter aften og weekender – vi kommer også på udflugt uden for byen.

Allerede inden afgangen til Mexico, lærer I jeres familier at kende, da vi løbende har tæt kontakt med eleverne virtuelt, bl.a. via præsentationsvideoer og sociale medier.

Det efterfølgende forår kommer jeres mexicanske kammerater på genbesøg. Parallelt med programmet i Mexico følger jeres gæster fra Mexico også almindelige undervisningstimer på Katedralskolen og kommer på udflugter m.v.

Vi er faktisk ret så stolte af at kunne tilbyde dette udvekslingsprogram, som giver en unik mulighed for at lære latinamerikansk kultur indefra, samtidig med at I lærer spansk på højeste gymnasiale niveau.

Tripoli, Libanon

Odense Katedralskole har etableret et samarbejde med et gymnasium i Tripoli i det nordlige Libanon, AZM School [4]. Samarbejdet kom i stand i september 2017 på en UNESCO-workshop i Beirut (”The Role of Tangible and Intangible Heritage in Promoting Intercultural Dialogue and Sustainable Development”).

Denne workshop resulterede i, at vi nu har fået en venskabsskole (AZM School) i Tripoli i det nordlige Libanon. Overskriften for vores samarbejde er ”Breaking Barriers”.

Henover vinteren/foråret har eleverne fra 1f udvekslet videoer om alt fra madopskrifter over livet som gymnasieelev til dagligdagen i hhv. Libanon og Danmark. Og i ugen efter påsken var tiden endelig kommet til at møde de libanesiske unge face-to-face.

Seks elever og to lærere ankom trætte tirsdag aften (efter deres allerførste togtur) til Odense og blev indlogeret på et hotel. Oprindelig var tanken at gæsterne skulle have boet privat hos de danske elever, men ikke alle libanesiske familier var trygge ved at deres datter skulle bo hos fremmede. Der kunne jo være mænd i husholdningen! En af mange aha-oplevelser, der gav vores elever noget at undres over.

Onsdag morgen blev gæsterne først budt velkommen af rektor og fik derefter en rundvisning og en introduktion til det danske skolesystem. Og så var det tid til at mødes med de danske elever. Masser af teambuilding-aktiviteter lagde fundamentet for en tryg og åben stemning, og ret hurtigt var der livlig snak og udveksling af tanker/måder at se verden på.
Derudover bød ugen på byrundtur i Odense, en ’prøv-en-dansk-skoledag’, hjemmebesøg hos nogle af de danske familier der havde tilbudt at lægge hus til, en Københavnertur og flere mindre opgaver hvor formålet naturligvis var at de unge skulle undersøge om der er stor forskel på at være unge i Libanon og ung i Danmark, eller om vi måske i bund og grund er meget ens.

Lørdag holdt vi afslutningsfest for gæsterne og der gik ikke ret lang tid før både libanesiske og danske unge dansede rundt oppe i kantinen. Vel at mærke efter udelukkende at have indtaget appelsinvand og cola!

Der er ingen tvivl om, at vore to skoler er et godt match. Eleverne er meget ens og internationalt interesserede, forholdet mellem elever og lærere er det samme på begge skoler og kommunikationen foregik let og utvungen. Eleverne kunne spørge hinanden om alt – og det gjorde de, Om alle ’de farlige emner’ (politik og religion), men også om helt almindelige hverdagsting: fx ”Jeg så lige en elev der drak af vandet fra hanerne. Kan man det?” og ”Hvorfor står I bare og venter på grønt lys selvom der ikke er noget trafik?”.

Malaga, Spanien

I Málaga møder du det bedste af alt det, Spanien kan byde på. En fantastisk historie mellem kristen og muslimsk kultur, en storslået natur og et farverigt kulturelt liv. Derfor tilbyder vi på Odense Katedralskole en intensiv sprogrejse netop til Málaga for elever med spansk som 2. fremmedsprog i 3. g.

Du bor som elev ikke på hotel, men bliver indkvarteret hele ugen hos (helt ægte) spanske familier, og der er obligatorisk skolegang hver dag på den danskejede sprogskole Debla. Kombinationen af den spanske familie og en sprogskole, hvor man også kender til elevernes danske kultur, giver et meget højt fagligt, socialt og kulturelt udbytte, hver gang vi er af sted. Der er med andre ord ingen tvivl om, at du kommer hjem med følelsen af, at din sprogkundskaber for alvor har rykket sig.

På sprogskolen er undervisningen desuden nøje tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau, hvilket både er nødvendigt og meget givende fagligt set. Du skal med andre ord forvente at blive udfordret både fagligt og menneskeligt på denne tur.

Ud over undervisningen er der også udflugter på programmet, hvor vi bliver klogere på landet og hygger os sammen.

Udvekslingselever

På Odense Katedralskole samarbejder vi med forskellige udvekslingsorganisationer og har derfor hvert år et antal udenlandske udvekslingselever fordelt i skolens klasser.

De bor hos lokale værtsfamilier og indgår i den daglige undervisning på lige fod med de øvrige elever.

Udvekslingseleverne kommer bl.a. fra USA, New Zealand, Taiwan, Brasilien og Italien, og de går typisk på skolen i et år.

Sideløbende med deres skolegang følger de også undervisningen på sprogskolen Lærdansk, hvor de ud over sprogtræning også lærer om dansk kultur-og samfundsliv.

Poul Juul Christensen

Pædagogisk Leder

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer