Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Internationalisering

Odense Katedralskole arbejder for, at både elever og lærere får en øget opmærksomhed på “verden omkring os” i bred forstand, da vores elever skal leve og arbejde i en globaliseret verden.

De skal således være åbne og interesserede for andre livsvilkår og præmisser og være kulturelt ydmyge, men rodfæstede i egen kultur. Internationalisering kan ses som et middel til at øge kvaliteten af stx og hf ud fra tanken om at mødet med andre (diversitet) er dannelsesskabende, innovationsskabende og potentielt solidaritetsskabende.

Baggrunden kommer dels fra fagenes læreplaner, men i endnu højere grad fra den virkelighed, som skolen, eleverne og lærerne er en del af. Internationalisering / globalisering er således en uomgængelig præmis i arbejdet med fagene på skolen.

Af samme grund er Odense Katedralskole også fra 2017 blevet UNESCO-skole og har hvert år udvekslingsstuderende fra hele verden på skolen.

Vi forsøger at tilrettelægge skoleforløbet, så alle elever én gang i gymnasie- eller hf-forløbet kommer på studierejse til et andet land. Desuden tilbydes udvekslingsrejser i sprogfagene. Også lærerne rejser, dels med klasserne, dels på skolebesøg og på "job-swop", dvs. på arbejdsudveksling i andre lande.