Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Goethe - Tysk

Goethe-Instituttet er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. Instituttet fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde
Elever på Odense Katedralskole med Tysk som studieretningsfag tilbydes at få officiel og internationalt anerkendt dokumentation for deres tyskkundskaber. Det er planen, at også andre særligt interesserede i fremtiden skal kunne tilmelde sig prøven.

Eksamen udbydes af Goethe-Institut Dänemark og følger Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (A1-C2). Certifikatet giver mulighed for at studere og arbejde i Tyskland.

Forud for prøven undervises eleverne i de forskellige delprøvediscipliner, som har direkte anvendelighed i dagligdagen: at skrive en e-mail, aftale et mødested, diskutere et dilemma mm.

Læs mere om Goethe - Tysk her.