Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Studierejser

Vi tilstræber, at alle klasser får tilbud om en studietur én gang i skoleforløbet. Studieturen tilrettelægges som en stamklasse-rejse i 2g og 1hf.

Turen kan tilrettelægges som en udvekslingsrejse, hvor man indkvarteres privat hos en elev fra den skole, man har udveksling med, og efterfølgende selv har besøg af en elev fra den skole, man besøgte.

Formålet med studierejser er først og fremmest at supplere de faglige aktiviteter med grundlag i den daglige undervisning, men naturligvis er sådanne rejser også med til at fremme den personlige udvikling ved mødet med andre kulturer og med til at udvikle færdigheder og bearbejde holdninger.

Studieturen regnes som en obligatorisk del af undervisningen, og klasserne rejser som oftest med to fag. Normalt ligger rejseugen i foråret i uge 10 eller 11.