Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Tripoli, Libanon

Odense Katedralskole har etableret et samarbejde med et gymnasium i Tripoli i det nordlige Libanon, AZM School. Samarbejdet kom i stand i september 2017 på en UNESCO-workshop i Beirut (”The Role of Tangible and Intangible Heritage in Promoting Intercultural Dialogue and Sustainable Development”).

Denne workshop resulterede i, at vi nu har fået en venskabsskole (AZM School) i Tripoli i det nordlige Libanon. Overskriften for vores samarbejde er ”Breaking Barriers”.

Henover vinteren/foråret har eleverne fra 1f udvekslet videoer om alt fra madopskrifter over livet som gymnasieelev til dagligdagen i hhv. Libanon og Danmark. Og i ugen efter påsken var tiden endelig kommet til at møde de libanesiske unge face-to-face. 

Seks elever og to lærere ankom trætte tirsdag aften (efter deres allerførste togtur) til Odense og blev indlogeret på et hotel. Oprindelig var tanken at gæsterne skulle have boet privat hos de danske elever, men ikke alle libanesiske familier var trygge ved at deres datter skulle bo hos fremmede. Der kunne jo være mænd i husholdningen! En af mange aha-oplevelser, der gav vores elever noget at undres over.

Onsdag morgen blev gæsterne først budt velkommen af rektor og fik derefter en rundvisning og en introduktion til det danske skolesystem. Og så var det tid til at mødes med de danske elever. Masser af teambuilding-aktiviteter lagde fundamentet for en tryg og åben stemning, og ret hurtigt var der livlig snak og udveksling af tanker/måder at se verden på.
Derudover bød ugen på byrundtur i Odense, en ’prøv-en-dansk-skoledag’, hjemmebesøg hos nogle af de danske familier der havde tilbudt at lægge hus til, en Københavnertur og flere mindre opgaver hvor formålet naturligvis var at de unge skulle undersøge om der er stor forskel på at være unge i Libanon og ung i Danmark, eller om vi måske i bund og grund er meget ens.

Lørdag holdt vi afslutningsfest for gæsterne og der gik ikke ret lang tid før både libanesiske og danske unge dansede rundt oppe i kantinen. Vel at mærke efter udelukkende at have indtaget appelsinvand og cola!

Der er ingen tvivl om, at vore to skoler er et godt match. Eleverne er meget ens og internationalt interesserede, forholdet mellem elever og lærere er det samme på begge skoler og kommunikationen foregik let og utvungen. Eleverne kunne spørge hinanden om alt – og det gjorde de, Om alle ’de farlige emner’ (politik og religion), men også om helt almindelige hverdagsting: fx ”Jeg så lige en elev der drak af vandet fra hanerne. Kan man det?” og ”Hvorfor står I bare og venter på grønt lys selvom der ikke er noget trafik?”.