Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Sikker og fortrolig kommunikation med Odense Katedralskole
 

Al mailkorrespondance fra Odense Katedralskole til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret. Hvis du har brug for at skrive til skolen, og ønsker du at sikre dig, at oplysningerne sendes sikkert og krypteret (fordi korrespondancen indeholder fortrolige/følsomme oplysninger som fx cpr-nummer, helbredsoplysninger, private forhold e.l.), kan du gøre følgende:

1. Log på din e-boks med NemID, tryk på Skriv ny post og fremsøg Odense Katedralskole. Vi vil svare tilbage til din e-boks.

eller

2. Send en mail til den medarbejder, du ønsker at kommunikere med (alternativt til skolens hovedmail, post@odensekatedralskole.dk), hvori du beder om at få påbegyndt en krypteret mail-korrespondance (en såkaldt OME-krypteret mail). Skolens medarbejder vil derefter starte en sikker korrespondance med dig. Du kan se en vejledning til, hvordan det foregår, ligesom du kan se et eksempel på, hvordan vores mail, der starter korrespondancen op, ser ud, her.

Hvis vi modtager mails fra dig med fortrolige/følsomme oplysninger, og du ikke indledningsvis har bedt os starte en krypteret korrespondance, antager vi, at du selv sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko, du løber ved at sende ukrypteret. Hvis du modtager en krypteret mail, som du har problemer med at åbne eller besvare, bedes du kontakte medarbejderen eller skolen telefonisk.

Selvom du har adgang til Lectio, kan Lectio ikke bruges til at sende fortrolige/følsomme oplysninger.

Bemærk i øvrigt, at fortrolige/følsomme oplysninger generelt hverken bør opbevares eller sendes i systemer, som man ikke har tiltro til.