- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Overgang fra grundskole

Fastholdelsesstrategi

Overgang fra grundskole

Interesserede elever i grundskolen har mulighed for at komme på introkursus (8. klasse) og i brobygning (9./10. klasse). Introkurset/brobygningen har til formål at give eleverne et indtryk af hverdagen på skolen, herunder møde lærere, ’rigtige’ gymnasie- eller hf-elever, og give eleverne en smagsprøve på, hvordan der arbejdes i og omkring fagene på Odense Katedralskole.

I januar/februar afholder skolen en orienteringsaften for kommende elever og deres forældre. Her gives dels en generel information om gymnasiets/hfs opbygning og dels en mere specifik orientering om studieretninger og hf-forløbet. I den sidstnævnte orientering inddrages både skolens lærere og elever, så de kommende elever får mulighed for at snakke med jævnaldrende og høre deres opfattelse af gymnasie-/hf-livet.

For elever, der er forhindret i at deltage i orienteringsaftenen (fx fordi de er på efterskole), afholdes et lignende arrangement en lørdag i januar eller februar.

Der er altid mulighed for at komme på besøg på skolen eller kontakte kontoret, hvis man har generelle spørgsmål vedrørende stx/hf eller mere konkrete spørgsmål i forbindelse med optagelsen.

Odense Katedralskole arbejder tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning [1] i forbindelse med information omkring uddannelserne (STX/HF), specifikke problemstillinger (valg af studieretning, 2. fremmedsprog, etc.), faglige krav/fagligt niveau, m.m.