Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Psykologordningen

Psykologordningen ved GymFyn

Psykologordningen er et samarbejde mellem De Fynske Gymnasier (GymFyn) og Fyns HF har eksisteret siden 1992. Psykologordningen har fuldtidsansatte psykologer samt en deltidstilknyttet sekretær, og sekretariatet er placeret på Odense Katedralskole. 
 
Psykologordningens primære opgaver er dels at hjælpe unge med begyndende psykiske problemer og dels løbende at udvikle og opkvalificere vejlederfunktionen i kontakten med eleverne. Begge dele i forsøg på at nedbringe antallet af sårbare elevers frafald.

Elever henvises til Psykologordningen i samarbejde med vejledere, uddannelsesledere eller rektorer på de tilknyttede skoler.

Man kan læse mere om Psykologordningen her.