Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
Psykologordningen

Psykologordningen ved GymFyn

Psykologordningen er et samarbejde mellem De Fynske Gymnasier (GymFyn) og Fyns HF og har eksisteret siden 1992. Psykologordningen har fuldtidsansatte psykologer samt en deltidstilknyttet sekretær, og sekretariatet er placeret på Odense Katedralskole. 
 
Psykologordningens primære opgaver er først og fremmest at udvikle og opkvalificere skolernes studievejledere, så de bliver i stand til at vurdere, hvilke af de udfordringer en elev kommer med, som studievejlederen/skolen kan give eleven råd til at løse - og hvilke problemer, som kræver, at eleven søger professionel hjælp. Studievejledere kan i særlige tilfælde henvise en elev til psykologordningen, hvis der er behov for professionel psykologhjælp til at afklare, hvad der kan hjælpe en elev. 


Man kan
læse mere om Psykologordningen her.