Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Om Odense Katedralskole

På disse sider kan du læse om Odense Katedralskoles faciliteter. Det er også her du kan finde en plan over hvor de forskellige lokaler findes. Her findes også relevant information om biblioteket, bogdepotet, kantinen, kontoret, pedeller og skolens IT-faciliteter.
 

Skolens faciliteter

Ved årsskiftet 2003-04 fik Odense Katedralskole en splinterny idrætshal. Hallen er udstyret med hejsevæg, således at rummet kan deles i to. Udover selvfølgelig idrætsundervisningen, bruges hallen i det daglige til forskellige arrangementer hvor hele skolen er samlet (forårskoncert, fællestimer, orienteringsmøder, etc.). Idrætsfaciliteterne udgøres ydermere af en gymnastiksal samt et styrketræningsrum. I udesæsonen dyrker vi idræt på Odense Atletikstadions flotte område.

I skolens hovedbygning findes udover klasselokaler af varierende størrelse også et større studievejledningsområde samt Solennitets-salen (festsalen). Læs også artiklen omkring Katedralskolens arkitektur.

Den nye tilbygning - Vindegadebygningen - indeholder 8 undervisningslokaler - blandt andet 'state-of-the-art' fysik/kemi-lokaler, billedkunst- og musiklokaler.

Herudover findes der på Odense Katedralskole et større antal computer-arbejdspladser, som en række mindre studieområder.

Udendørs faciliteterne omfatter en stor skolegård og en have, samt en tagterrasse i mellembygningen mellem hovedbygningen og Vindegadebygningen.