Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

 
Biblioteket har materialer og udlåner til elever og skolens ansatte.

 

Studiecenteret i forbindelse med biblioteket, er åbent alle dage 8.00-16.00

Biblioteket er åbent, når bibliotekaren er til stede, det er alle dage 8.30-14.30 (undtagen fredag i ulige uger)

Uddannelsesbibliotekar: Mette Solberg Tamborg (mette.solberg.tamborg@skolekom.dk)

Direkte telefon: 63 11 68 46

 


Udlånstid: 1 måned eller efter aftale, f.eks til større skriftlige opgaver