Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

 
Biblioteket har materialer og udlåner til elever og skolens ansatte.

 

Studiecenteret og biblioteket er åbent alle dage ca. 7.00 -16.30 

Bibliotekaren er til stede alle dage 8.30-14.30 (undtagen fredag i ulige uger)


Uddannelsesbibliotekar: Mette Solberg Tamborg (biblioteket@odensekatedralskole.dk)

Direkte telefon: 22 37 44 41  

 


Udlånstid: 1 måned eller efter aftale, f.eks til større skriftlige opgaver