Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Odense Katedralskoles organisation

Organisation

Organisatorisk er Odense Katedralskole bygget op med Ministeriet for Børn og Undervisning som øverste myndighed. Odense Katedralskole styres af en bestyrelsen, der har beslutningsmyndighed og det samme har ledelsen, der er ansvarlige for skolens daglige drift. Ledelsen udgøres af rektor og inspektorerne.

Som på andre gymnasier er der nedsat to rådgivende organer, elevrådet og pædagogisk råd (lærerne). Disse organer er rådgivende for ledelsen og udpeger repræsentanter til skolens udvalg.

Disse udvalg er fællesudvalget, kommunikationsudvalget, undervisningsudvalget og økonomiudvalget. Udvalgene har selvstændig beslutningskompetence og i alle udvalg er elever, lærere, TAP'er og ledelse repræsenteret.

Ministeriet er skolens øverste myndighed. Gymnasie- og hf-bekendtgørelserne opstiller de rammer, som skolen skal arbejde inden for, og er med til at sikre en national studenter-/hf-eksamen.

Ministeriet træffer beslutning om bevilling til, og den økonomiske ramme for, Odense Katedralskole. Inden for denne ramme er det ledelsesteamet, der forvalter skolens økonomi. En betydelig mængde opgaver og styringsredskaber er uddelegeret og decentraliseret fra ministerium til skolen. Først og fremmest rektor, men også til skolens bestyrelse.

Bestyrelsen fastlægger fagudbud, ferieplan, maksimale elevantal, budget, m.m.

På Odense Katedralskole er rektor chef for et ledelsesteam bestående af rektor, vicerektor, økonomic og tre pædagogiske ledere. Ansvarsområderne er delegeret ud i ledelsesteamet, men rektor er stadig øverste chef for skolens personale.

Endvidere er en række funktioner lagt ud i de såkaldte strukturudvalg, som har selvstændig beslutningskompetence i og med, at ledelsesteamet er repræsenteret i alle udvalg. Alle forslag/beslutninger kan følges i henholdsvis dagsordener/referater fra udvalgsmøderne. Disse dagsordener/referater er tilgængelige via lectio.