Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Odense Katedralskoles værdigrundlag og målsætning

Herunder findes en kort version af skolens værdigrundlag og målsætning. Er du interesseret i at læse den fulde version kan du hente den her.

Værdigrundlag og målsætning
Odense Katedralskoles lange historie og placering midt i Odense er en solid og inspirerende ramme om nutidig undervisning. Skolens kultur er præget af tillid til og tryghed for elever og ansatte.

Uddannelse og dannelse
Odense Katedralskole lægger vægt på høje faglige standarder og på elevernes dannelse. Det er skolens opgave både at studieforberede eleverne gennem undervisning i en bred vifte af fag og at ruste eleverne til som hele mennesker at indgå i det samfund, de bliver en del af. Viden, kundskaber og færdigheder går dermed hånd i hånd med dannelsen af selvbevidsthed, sociale kompetencer, åbenhed, kritisk refleksion, kreativitet, demokratisk bevidsthed m.m.

Elever
Odense Katedralskole ønsker at give eleverne den indstilling og de færdigheder, der gør dem selvstændige og livsduelige, så de kan klare sig godt i tilværelsen. Skolen ønsker derudover gennem dialog og fælles refleksion at træne eleverne i at respektere andres viden og erfaringer, så de kan bidrage aktivt og konstruktivt til samfundet og dets udvikling.

Ansatte
Odense Katedralskoles mål for uddannelsen og dannelsen af eleverne kan kun virkeliggøres af et kompetent og engageret personale, som trives ved at arbejde sammen og som har en fælles forståelse af skolens værdigrundlag og mål.

Skole
Odense Katedralskole er en klassisk skole og en skole i pagt med tiden. Samarbejdet mellem elever, medarbejdere og ledere er præget af åbenhed og inddragelse, og omgangsformerne af ansvar, interesse og gensidig respekt. Odense Katedralskole ønsker at spille en vigtig rolle for såvel elever og ansatte som for det omkringliggende samfund.

Bestyrelsen d. 26. maj 2015