Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse træffer de overordnede beslutninger vedr. skolens udvikling. Bestyrelsen er underlagt en vedtægt, som definerer, hvad bestyrelsen skal og må. Dagsordner, referater og bilag kan findes her.
 


Bestyrelsen udgøres af:

Formand Anne-Marie Mai (for Syddansk Universitet) 
ammai@sdu.dk

Næstformand Bo Damgaard (udpeget af Fyns Erhverv)
mail@bodamgaard.dk

Araz Khan (for Odense Kommune)
araz2@mail.com 

Lars Eriksen (for Odense Kommune - Børn & Unge)
lcer@odense.dk

Jan Schmidt Nielsen (valgt ved selvsupplering)
jsn@odense.dk

Tony Andersen (for personalet - uden stemmeret)
ta@odensekatedralskole.dk

Rasmus Storm (for personalet - med stemmeret)
rs@odensekatedralskole.dk

My Uyen Ngoc Le (for eleverne - med stemmeret)
myuyenxx@yahoo.com

Sally Nina Larsen (for eleverne - uden stemmeret)
sallyninalarsen@hotmail.com

Tilforordnet bestyrelsen:
Rektor Lone Bjørndal Thomsen
Vicerektor Sune Hørsted Jensen
Økonomichef Steffen Bruhn Petersen