Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Skolens historie

Odense Katedralskole - eller Katedralen, som man siger til daglig - er en gammel skole, endog en særdeles gammel skole. Kun katedralskolerne i Viborg, Ribe, Roskilde, Århus og København (Metropolitanskolen) er ældre.

Grundlaget for Odense Katedralskole er den skole, der sandsynligvis i 1283 oprettedes ved Skt. Knuds Kloster. En række latinskoler af denne art knyttedes i løbet af middelalderen til bispesædernes domkirker (deraf navnet katedralskole), idet det var en tvingende nødvendighed, at vordende præster modtog en eller anden form for undervisning. Senere oprettedes i Odense endnu 2 latinskoler, knyttet til Vor Frue Kirke og Skt. Hans Kirke. I 1537 blev byens 3 latinskoler slået sammen til Odense latinske Skole.

I 1621 var der oprettet et gymnasium i Odense (en slags universitet, der havde til huse i bygningen, der forbinder Domkirken og biblioteksbygningen). Den l. november 1802 knyttedes dette gymnasium til latinskolen, og den fik nu navnet Odense Katedralskole.

Skolen havde i århundreder ligget på Klingenberg, nær Domkirken men i 1846 opførtes den daværende skolebygning i Lille Gråbrødrestræde (det nuværende posthus).

I 1894 opførtes den nuværende skolebygning i Slottets køkkenhave. Dette fejredes med et stort jubilæumsarrangement i september 1994. Skolens fagfløj er opført i midten af 1960'erne. Loftsetagen i den gamle bygning er - til stor glæde for skolens elever - nu indrettet som kombineret kantine og opholdsrum.

Vindegadefløjen indviedes i 2004 og samme år fik skolen også en længe ventet idrætshal. De nye tilbygninger er lyse og åbne og giver skolens elever rige muligheder for at lave gruppearbejde, projektarbejde eller blot bruge computerne i arbejdet med de skriftlige afleveringer.

I 2013 indviedes endnu en ny fløj ud mod Jernbanegade og Vindegade. Over 2000  ekstra kvadratmetre blev føjet til skolen. I bunden fik vi nye, gode depotrum. På etagerne oven over mange nye klasselokaler, der tilgodeser fag som: Mediefag, fysik, kemi, biologi, geografi og allerøverst oppe drama med udsigt og inspiration fra Odense teater lige over for. Vi fik også nye, gode studiearealer, som flittigt bruges. I mellem bygningerne opstod et nyt atrium med stor trappe og fællesareal. Udvidelsen  skyldes bl.a. optag af flere klasser på skolen. Udsmykningen varetoges af vore gamle elev Peter Brandes og hans kone Maje Lisa Engelbrecht forestod farvesætningen af etagerne. Det er blevet til en smuk og funktionsduelig bygning, som placerer Odense Katedralskole blandt de gode og solide gymnasier.


Læs også artiklerne "Mere end 700 år i Odense" og "Mere end 100 år i slottets køkkenhave" skrevet af tidligere arkivar Hans Henrik Jacobsen, der også står bag "Stort og småt om Odense Katedralskoles historie".

Lektor (og tidligere elev) Kim Beck Danielsen har forfattet "OK som monument" som handler om skolens arkitektur, indretning og funktion.

I 2016 har tidligere matematiklærer Ellen Munkholm skrevet et værk med titlen "Matematik på OK ca. 1800-1950".