Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Sociale klausuler

Når Odense Katedralskole sender større bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i udbud, overvejes det altid, om det er muligt at anvende sociale klausuler om uddannelses – og praktikaftaler.

I 2014 var skolens rengøringskontrakt i udbud for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2020.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet, som blev udarbejdet i samarbejde med en ekstern rådgiver, blev det vurderet, at et krav om uddannelses- og/eller praktikaftaler ikke ville være proportionelt med opgavens omfang målt i ansatte, som er nødvendige for at løse opgaven. Kontraktens beløb forventedes kun at kunne overskride 4 mio. kr. i lønsum pga. kontraktens lange løbetid på 6 år.