Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Tal

Til brug for lovpligtig information om statistiske nøgletal, anvender vi nyeste tilgængelige tal fra Undervisningsministeriet.

Karaktergennemsnit ved studentereksamen


 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

stx

7,5

7,7

7,9

7,4

hf

6,3

6,0

5,9

5,9

 

Fuldførelsesprocent


 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

stx

86 %

88%

85 %

-

hf

79 %

82 %

79 %

-Overgang til videregående uddannelse 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

stx

73 %

75 %

65 %

-

hf

65 %

56 %

54 %

-


Fraværsprocent
I skoleåret 2017-2018 var det samlede fremmøde-fravær 10,7 %. Tallet dækker alle typer af registreret fravær for alle skolens elever på tværs af uddannelser og årgange. 

Det gennemsnitlige fravær for stx-elever på et 3-årigt uddannelsesforløb var i 2017-2018 på 9,1%. Det svarer til landsgennemsnittet og er højere i 2017-2018 end sædvanligt for skolen. 

Tallet for skriftligt fravær var i 2017-2018 8,4%. Tallet dækker alle typer registreret skriftligt fravær for alle skolens elever på tværs af uddannelser og årgange. 

Læs evt. mere om mødepligt og fravær i vores folder til elever, der begyndte i 2018. 
Ministeriets regler for fraværsregistrering, samt spørgsmål og svar om reglerne, kan læses her.