- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

SOF

Se oversigt over SOF-skoler her [1].

På Uddannelsesguiden kan du få generel information om SOF [2]. Du kan læse om, hvordan vi håndterer personfølsomme oplysninger her [3]

Supplerende overbygningsforløb (sof)

Supplerende overbygningsforløb

Supplerende overbygningsforløb (SOF) er for dig, der har en hf-eksamen uden udvidet fagpakke eller eux 1. del og gerne vil læse videre på en bacheloruddannelse på universitetet.

Dette gælder for dig, der er startet en hf uden overbygning eller eux 1. del i august 2017 eller senere, og dig, der sammensætter en hel Hf-enkeltfag og afslutter den efter 20. september 2019. 

Hvis du vil søge optagelse på en professionsbacheloruddannelse, og mangler fag fra din hf eller eux til at opfylde de specifikke adgangskrav, kan du benytte GSK.

Du kan læse mere om GSK på vores GSK-side [4]

 

SOF er et særligt tilrettelagt forløb, hvor du over et halvt år tager to fag. Dit forløb er individuelt og sammensættes med udgangspunkt i de specifikke adgangskrav til den bacheloruddannelse på universitetet, du gerne vil søge ind på. Du skal dog som minimum læse et fag, som du hæver fra C til B niveau og et fag, som du hæver fra B til A niveau. 

Du kan starte på dit SOF, når du har gennemført din hf eller eux 1. del. Det er ikke muligt at tage SOF sideløbende med din gymnasiale uddannelse. 

SOF-kurser er tilrettelagt som komprimerede kurser i foråret og efteråret og dit forløb tilrettelægges så du kan gennemføre det indenfor et halvt år. 

Undervisningen kan foregå både dag og aften. Der er mødepligt til undervisningen og der er krav om en aktiv studieindsats.

Hvis du mangler flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav til den bacheloruddannelse på universitetet, du vil søge ind på, kan du tage dem på GSK, efter du har bestået dit SOF.

Du kan læse SOF på forskellige HF og VUC-skoler og gymnasier i region Syddanmark (Fyn og Sydjylland). Det er dog ikke alle skoler, der udbyder alle fag.

Du skal søge optagelse direkte på skolen ved at kontakte en studievejleder på SOF-skolen, hvor du ønsker at gå.

SOF-skoler i Region Syddanmark

Hf og VUC Fyn, Odense [6]

Kolding Hf og VUC [7]

VUC Vest [8]

VUC Syd [9]

Tietgen Business [10]

Fredericia Hf og VUC [11]

Odense Katedralskole [12]

Ønsker du at læse SOF et andet sted i landet, kan du finde de forskellige udbydere på overblikket over Institutioner, der tilbyder supplerende overbygningsforløb  [1]

Undervisningen på SOF er gratis, hvis du starter senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Er din gymnasiale uddannelse ældre, er prisen 550 kr. pr. fag.

Betaling

Hvis du skal betale for undervisningen, opkræves det af den skole, hvor du læser dit SOF. Du skal betale deltagergebyret inden undervisningen starter og du modtager information fra skolen sammen med dit optagelsesbrev i e-boks.

SU

Som kursist på SOF kan du søge SU efter gældende regler. 
Du kan kun søge SU i måneder med undervisning og ikke i eksamensperioden. 
De SU-klip, du bruger på SOF, påvirker ikke antallet af SU-klip til videregående uddannelse.

Ungdomskort 

Du kan søge tilskud til offentlig transport i form af Ungdomskort, hvis du er berettiget til SU, mens du læser dit SOF. Du kan læse mere om Ungdomskorts hjemmeside. [13]

Bøger og computer

De bøger, du skal bruge til undervisningen på SOF, kan du låne gratis af den skole, hvor undervisningen foregår. 

Til nogle fag skal du selv medbringe hjælpemidler, fx lommeregner og ordbøger. Du skal desuden selv medbringe bærbar computer. 

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dine muligheder for at læse SOF, kan du kontakte studievejledningen på den SOF skole, du gerne vil gå på. Du finder link til skolerne i menupunktet “Undervisningssteder og optagelse”.  

Du kan også læse mere om SOF på Uddannelsesguiden [2].

GS-vejledningen hjælper også gerne.

Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Sådan sker nedjusteringen

Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

Læs mere på UG.dk [14] 

Sophie Christine Kongsbak

Vejleder

Skriv eller ring til os

Du bedes ringe til os eller sende en mail og aftale et møde.

Telefonen er åben mandag – torsdag kl. 9.30 – 11.30, fredag lukket.

Telefon: 6311 6840

E-mail: gsk@odensekatedralskole.dk [15]

Læg gerne en besked om at blive ringet op, så vender vi tilbage hurtigst muligt.