- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Studieture

Studieture

I foråret tager vores 1. hf-klasser og 2.g-klasser på studietur. 

Studieturen har et fagligt og et socialt formål. Der rejses med to fag, og den almindelige faglige undervisning i fagene suppleres med aktiviteter på studieturen. Studieturen regnes som en del af den obligatoriske undervisning.

Studieturen er vigtig for det sociale og faglige fællesskab i en klasse, og derfor er det vigtigt for os, at alle elever deltager i studieturen. 

Studieturen er også vigtig for den enkelte elevs personlige udvikling. Mødet med noget andet – andre steder, andre mennesker, andre måder og andre (sub)-kulturer skaber rum for nye færdigheder, refleksioner og dannelse. 

Studieture  tilrettelægges i nogle tilfælde som en udvekslingsrejse, hvor man indkvarteres privat hos en elev fra den skole, man har udveksling med, og efterfølgende selv har besøg af en elev fra den skole, man besøgte.

Omkring flytransport

Fra skoleåret 2021-2022  anvender vi som udgangspunkt ikke fly i forbindelse med 1. hf- og 2.g-studieture.

Det er en beslutning, der er truffet efter mange drøftelser i elevråd og udvalg om formålet med studieture, om klimaudfordringer og CO2-udlednings-udregninger. 

Katedralskolen ønsker at mindske skolens bidrag til CO2-udledning, når det er muligt, og det er det i forbindelse med langt de fleste studieture. 

I særlige tilfælde kan der søges dispensation fra fly-transport-politikken i forbindelse med en studietur. 

 

Poul Juul  Christensen

Pædagogisk Leder

Ring eller skriv

hvis du har spørgsmål eller brug for flere informationer