- Odense Katedralskole - https://odensekatedralskole.dk -

Studievejledning

Studievejledning og studievalg

Studievejledning

Hver klasse på Odense Katedralskole har sin egen studievejleder.

I starten af skoleåret kommer studievejlederne rundt i alle klasser, så du ved, hvem din studievejleder er, og hvad din studievejleder kan hjælpe dig med. 

En del vejledning foregår som en generel fælles vejledning, fx når det gælder vejledning om valg af studieretning (stx) eller fagpakke (hf) og valgfag.

Individuel vejledning

Du har mulighed for at kontakte din studievejleder, hvis du oplever udfordringer i forhold til at passe din skole – fx med strukturering af skolearbejdet, læsevanskeligheder eller personlige problemer. Din studievejleder kan også kontakte dig, hvis der er tegn på, at du har vanskeligheder, der påvirker din skolegang. 

Studievejledningen er et fortroligt rum, hvor du og din studievejleder sammen kan aftale, hvad du kan gøre for at overkomme en vanskelig situation.  

Kontakt til studievejledningen

Du kan altid kontakte din studievejleder og aftale en tid, hvis du har brug for individuel vejledning. 

Trine Jensen

Astrid Sohne Lauridsen

Kit Bjerregaard Nielsen

KB@odensekatedralskole.dk [3]

(g4, g5, g6), 1d, 1m, 1x, 2m, 2x, 3d, 3m, 3x

Morten Engvad

ME@odensekatedralskole.dk [4]

(g1, g2, g3), 1a, 1y, 1z, 2a, 2y, 2z, 3a, 3y, 3z

Ulrik Büchert

BU@odensekatedralskole.dk [4]

(g7, g8), 1e, 1f, 2d, 2e, 2f, 3e, 3f

Studievalg

Studievalg Danmark er til dig, som er elev på Odense Katedralskole og har brug for vejledning om videregående uddannelse og karriere. Din Studievalgvejleder hedder Stine Frøtorp

Mens du går her på skolen, møder du Stine til kollektive arrangementer, dels i klassen og dels sammen med andre klasser. Ved arrangementerne hjælper hun dig på vej mod uddannelsesvalget ved f.eks. at vise dig rundt i uddannelsessystemet og guide dig i dine refleksioner om uddannelse og karriere.

Du har også mulighed for at booke en personlig samtale på skolen. Du kan hele året booke en tid her: https://studievalg.dk/book [5]

Du kan f.eks. tale med din studievalgs-vejleder om:
• hvordan du vælger en videregående uddannelse
• hvordan du får overblik over de forskellige muligheder
• efter-/videreuddannelse
• karriere og job
• adgangskrav og optagelsesregler
• hvordan du søger ind
• faglig supplering af din eksamen – hvis du mangler et fag/niveau
• økonomi på videregående uddannelse.

Du kan også bruge Studievalg Danmark, når du er færdig her på skolen.

Læs om Studievalg Danmark her: www.studievalg.dk [6]