Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
SprogVelkommen til STX på Odense Katedralskole  

”STX” står for ”det almene gymnasium”. Og det betyder, at du med en STX studentereksamen får en bred almen uddannelse med indsigt i historie, litteratur, kunst, samfundsforhold, fremmedsprog og naturvidenskab.


Uddannelse og dannelse

På Odense Katedralskole har vi høje ambitioner for din uddannelse og for din dannelse. Vi mener, at en bred vifte af faglig viden & kunnen, menneskelig robusthed & medmenneskelig forståelse, livsmod & livsglæde vil ruste dig bedst muligt til at kunne forstå, diskutere, holde af og navigere i den verden, der bliver din fremtid.

I fagene og i alt det, der foregår udover fagene, vil du blive udfordret og få udvidet din horisont samt din kritiske og kreative sans.


Tillid og tryghed

Vi er en skole, hvor smukke historiske bygninger & helt moderne lokaler; gamle traditioner & og nutidige undervisningsformer danner rammen om den særlige OK-ånd af tillid og tryghed, der præger måden, vi er sammen på.

På Odense Katedralskole vil du blive del af et fællesskab, som du vil være med til at præge, og som også vil præge dig. I løbet af din STX-uddannelse vil du blive mere selvstændig, men også udvikle både dine sociale kompetencer og din demokratiske bevidsthed.


STX åbner alle døre

En STX studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser:
- en kort uddannelse af 1-2 års varighed
- en mellemlang uddannelse af 3-4 års varighed
- en lang uddannelse på 5-6 år på et universitet.

Når du tager en STX-uddannelse, åbner du en verden af muligheder for dig selv.