Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Årets gang på Odense Katedralskole

Vi har masser af traditioner på OK. Alligevel ligner det ene år ikke helt det andet.


I løbet af sensommeren og efteråret har du mulighed for at engagere dig i nogle af de frivillige aktiviteter skolen udbyder, og som I selv hitter på. Fx studiekredse i mange forskellige emner, idræt, musik, dramatik, billedkunst, elevråd, fest-udvalg mm. Derudover er der fællestimer med mange forskellige emner: musik, foredrag, teater – og elevfester.


Jul på OK

Julen er helt særlig. Musik og sang fylder huset i den sidste uge op til jul. Og juleafslutningen, først i kantinen under taget og derefter i Domkirken, er en OK-stemningsfuld oplevelse.

 

Forår

I foråret er der terminsprøver, hvor du afprøver dig selv og finder ud af, hvad det vil sige at befinde sig i en prøvesituation. I de år du skal til eksamen i fag med skriftlig prøve, skal du også til terminsprøve i faget.
Du skal også skrive nogle større skriftlige opgaver. I 1.g skal du skrive en opgave i dansk og historie (DHO). I 2.g skriver du en studieretningsopgave (SRO) i 2 studieretningsfag. Opgaven er en forløber for det store studieretningsprojekt (SRP), som du skal skrive i 3.g, og som du skal til mundtlig eksamen i. 

 


Afslutning for OK-studenter

Når du har afsluttet dine eksaminer, slutter vi din tid på OK af med et brag af en gallafest. Den festlige og højtidelige dimission finder sted i Carl Nielens koncertsal og efterfølges af lanciers i skolens gård.Gennem året

Løbende gennem skoleåret vil du opleve ekskursioner til virksomheder, institutioner og til steder, der har en historie at berette. Der er også fællestimer om aktuelle og faglige temaer.