Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Ansøgning og optagelse

Ansøgning til STX foregår via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk.

Inden du udfylder ansøgningsskemaet om optagelse på Odense Katedralskole, skal du beslutte:
 


a.

 

Hvilket sprog du ønsker som 2. fremmedsprog
(fransk, italiensk, spansk eller tysk) 

b.
 

Hvilket kunstnerisk fag du ønsker i 1.g (billedkunst, drama eller musik)


c. 

 


Du skal også beslutte, hvilke ungdomsuddannelser du vil ønske som henholdsvis 2. og 3. prioritet. 


 


DGU, MGK, TeamDanmark


Hvis du er DGU-, MGK-, eller TeamDanmark-elev bedes du anføre dette i notefeltet på www.optagelse.dk. Hvis du først skal til optagelsesprøve på en af uddannelserne efter ansøgningsfristen til gymnasiet, skal du skrive i notefeltet, at du søger optagelse på den særlige uddannelse, og så snart du er optaget på denne, skal du rette henvendelse til Odense Katedralskole.

Valg af studieretning sker først i løbet af det 3 måneder lange grundforløb. Det er er dog en fordel at overveje, hvilken studieretning der interesserer dig, allerede når du ansøger om optagelse. Hvis du fx ved, at du gerne vil på en studieretning med musik, skal du således allerede ved optagelsen søge musik som kunstnerisk fag i Optagelse.dk for ikke at mangle grundforløbets musikundervisning ved starten af studieretningsforløbet.


Ansøgningsfrist 


For dig, der går i folkeskolens 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen 1. marts.
For dig, der pt ikke går i skole eller er på efterskole, skal ansøgningen sendes inden 15. marts. 


Vær opmærksom på, at den skole, du går på, kan have en tidligere ansøgningsfrist, som du skal overholde. 


Optagelse


Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og har søgt rettidigt, bliver optaget på STX, men ikke nødvendigvis på den skole, der er ønsket som 1. prioritet. 

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere, end et gymnasium har plads til, skal skolen sende alle ansøgninger til Region Syddanmarks fordelingsudvalg. Det er fordelingsudvalget, der så på baggrund af Optagelsesbekendtgørelsens fordelingskriterier fordeler eleverne mellem gymnasierne.

Se tidsplan for optagelsesproces og klagefrister her