Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Ansøgning og optagelse

Ansøgning til STX foregår via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk.

Inden du udfylder ansøgningsskemaet om optagelse på Odense Katedralskole, skal du beslutte:

A. Hvilket sprog du ønsker som 2. fremmedsprog 
(fransk, italiensk, spansk eller tysk)

Hvis du vælger et begyndersprog, har du det på A-niveau over 3 år.

Hvis du vælger et fortsættersprog, har du det på B-niveau over 2 år - med mulighed for at ønske at hæve det til A-niveau via valgfag på dit 3. år.

Dit valg af 2. fremmedsprog vil derfor påvirke, hvor mange A-fag du samlet får i din stx-uddannelse, og kan også få betydning for, hvor mange valgfag du kan få plads til.

Prøv dig evt. frem på vores studieretningsvælger, hvor du kan se, hvad studieretning og valg af 2. fremmedsprog betyder for sammensætningen af din STX. 


B. Hvilket kunstnerisk fag du ønsker i 1.g
(billedkunst, drama eller musik)

Hvis du overvejer at ønske en studieretning med musik, bør du vælge musik som kunstnerisk fag i 1.g.

C. Du skal også beslutte, hvilke ungdomsuddannelser du vil ønske som henholdsvis 2. og 3. prioritet.Notefeltet


Hvis der er oplysninger om dig, som det er vigtigt for din kommende skole at kende til, så skriv dem i notefeltet på www.optagelse.dk. Det kan fx være, at du har vanskeligt ved at høre eller ved at læse eller andet. Vi læser alle ansøgninger igennem for at se, om der er særlige forhold, vi kan være opmærksomme på og hjælpe med. 


DGU, MGK, TeamDanmark


Hvis du er DGU-, MGK-, eller TeamDanmark-elev bedes du anføre dette i notefeltet på www.optagelse.dk. Hvis du først skal til optagelsesprøve på en af uddannelserne efter ansøgningsfristen til gymnasiet, skal du skrive i notefeltet, at du søger optagelse på den særlige uddannelse, og så snart du er optaget på denne, skal du rette henvendelse til Odense Katedralskole.

Valg af studieretning sker først i løbet af det 3 måneder lange grundforløb. Det er er dog en fordel at overveje, hvilken studieretning der interesserer dig, allerede når du ansøger om optagelse. Hvis du fx ved, at du gerne vil på en studieretning med musik, skal du således allerede ved optagelsen søge musik som kunstnerisk fag i Optagelse.dk for ikke at mangle grundforløbets musikundervisning ved starten af studieretningsforløbet.


Ansøgningsfrist 


Fristen for rettidig ansøgning er d. 1. marts 2019 

Vær opmærksom på, at den skole, du går på, kan have en tidligere ansøgningsfrist, som du skal overholde.
Man kan godt sende en ansøgning efter d. 1. marts. men man har da ikke retskrav på optagelse på STX. 
 


Optagelse


Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og har søgt rettidigt, bliver optaget på STX, men ikke nødvendigvis på den skole, der er ønsket som 1. prioritet. 

Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere, end et gymnasium har plads til, skal skolen sende alle ansøgninger til Region Syddanmarks fordelingsudvalg. Det er fordelingsudvalget, der så på baggrund af Optagelsesbekendtgørelsens fordelingskriterier fordeler eleverne mellem gymnasierne. Du kan læse mere om Regionens fordelingsudvalgs arbejde med optagelse her.

Se de fynske gymnasiers tidsplan for optagelsesproces og klagefrister her