Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Hvilke arbejdsformer kan jeg møde på OK?

Du vil møde en bred vifte af forskellige arbejdsformer: Klasseundervisning, foredrag, gruppearbejde, individuelle opgaver under din lærers vejledning, skriftligt arbejde, mundtlige oplæg, projekter, ekskursioner, osv.

I flere omgange i løbet af gymnasieårene arbejder du med større og mindre projekter, og du afslutter almen studieforberedelse med et projekt, hvor du udarbejder problemstilling og synopsis og går til eksamen på grundlag af dette. Du lærer selvfølgelig at arbejde på den måde i almen studieforberedelse og i fagene.

Lærerne arbejder sammen i lærerteam for at koordinere undervisningen om den enkelte klasse og sikre, at der er den nødvendige udvikling i fag og arbejdsmetoder. Desuden arbejdes der tværfagligt mellem to og flere fag.