Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Besøg på Odense Katedralskole

 


Har du lyst til at besøge en gymnasie- eller hf-klasse på OK?


Der er tre forskellige muligheder for dig, hvis du som elev i 8., 9. eller 10. klasse gerne vil snuse lidt til atmosfæren i gymnasiet eller hf, nemlig introduktionskurser og brobygning.


Kort besøg


Du har til enhver tid mulighed for at komme på et kort besøg og se dig om på skolen. Du kan altid henvende på skolens kontor mellem 8.00 og 14.00, hvor vi vil være behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål. Du kan også ringe til kontoret mellem 8.00 og 14.00.


Introduktionskursus


Går du i 8. klasse, har du mulighed for at komme på besøg på OK på et såkaldt 'introduktionskursus'. Du følger undervisningen i en 1. g eller en 1. hf i to eller tre dage. Et par af eleverne i den klasse, du besøger, vil tage sig godt af dig.
Du vil få en fornemmelse for, hvordan vi underviser i gymnasiet/hf, og hvilke krav det stiller til dig som evt. kommende elev. Måske kan du også nå at danne dig et indtryk af, om det miljø, der er på et gymnasium, er noget for dig. Dette tilbud ligger i foråret i 8. klasse. 


Brobygning


En anden mulighed for at snuse til gymnasiet eller hf er brobygnings-kurserne. I 9. klasse har du mulighed for at komme i brobygning på et gymnasium i en hel uge. I 10. klasse SKAL du i brobygning i 2 uger på to forskellige ungdomsuddannelser.


Brobygningsklassen bliver undervist af gymnasielærere. Du vil også blive præsenteret for mange slags arbejdsformer, fx klasseundervisning og gruppearbejde. Du vil blive stillet over for de krav til lektielæsning, samarbejdsevner og faglige forudsætninger, som kræves af elever i gymnasiet og hf. Du vil få en individuel samtale med en studievejleder, der er tilknyttet dit brobygningshold.


Hvis du er interesseret i enten praktik, præsentationskurser eller brobygning, skal du henvende dig til din klasselærer eller til skolevejlederen på din egen skole. Alle gymnasier og 2-årige hf-kurser er med i de to besøgsordninger. Det er ikke sikkert, at du kan få dit ønske om at komme på besøg på et bestemt gymnasium eller hf-kursus opfyldt.