Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
SprogObligatoriske fag og valgfag på Odense Katedralskole

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag er fag du skal have i enten et, to eller alle tre år i gymnasiet. Nedenfor er der en oversigt over fagene og niveauerne.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om læreplanerne for de enkelte fag.

 


Obligatoriske fag i gymnasiet

Dansk A-niveau
Historie
Engelsk mindst B-niveau
2. fremmedsprog
Fysik mindst C-niveau
Matematik
Samfundsfag
2 af fagene biologi, kemi og naturgeografi
Oldtidskundskab C-niveau
Religion
Musik / Billedkunst / Drama
Idræt

2. fremmedsprog

De 2. fremmedsprog, der kan vælges mellem som obligatorisk fag:
Fransk Begynder (A)
Fransk fortsætter (B)
Italiensk begynder (A)
Spansk Begynder (A)
Tysk Begynder (A)
Tysk fortsætter (B)

 

Valgfag


Midt i dit første skoleår skal du vælge et eller flere af de viste valgfag. Et valgfag bliver oprettet, hvis mindst 10 elever har ønsket det.

Som hovedregel skal du følge eller have fulgt undervisningen på det nærmest underliggende niveau, førend du kan begynde på undervisning på et højere niveau. Det vil sige, at du fx skal have haft et fag på C-niveau, for at kunne vælge det på B-niveau. 

Det er yderligere et krav, at samtlige stx-elever vælger mindst ét af følgende fag på A-niveau: matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk, et fortsættersprog, latin eller græsk. Desuden skal elever, der vælger samfundsfag A som valgvalg, også have matematik på B-niveau.

 

Valgfag A-niveau B-niveau C-niveau
Astronomi     X
Billedkunst   X X
Biologi   X X
Dans    
Dramatik   X
Engelsk X    
Erhvervsøkonomi    
Filosofi  
Fransk Forts.    
Fysik X  
Græsk    
Idræt    
Informatik    
Kemi X X X
Latin   X
Matematik X X  
Mediefag   X X 
Musik   X X
Naturgeografi   X  
Psykologi   X X
Religion   X  
Samfundsfag X X  
Tysk Fortsætter X    


For at danne dig et overblik over hvilke fag på hvilke niveauer der giver adgang til bestemte uddannelser kan du prøve at kigge på undervisningsministeriets værktøj 'Adgangskortet'.