Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
SprogGrundforløb og studieretningsforløb

Grundforløbet - starter med velkomst og introforløb!


Første skoledag vil du blive budt velkommen allerede i skoleporten af vores intro-elever.
Dine intro-elever og lærere vil tage godt imod dig, og de har planlagt et introforløb for dig og din grundforløbsklasse, som sikrer, at I lærer hinanden og skolen godt at kende.  
Når intro-forløbet er vel overstået, begynder den egentlig undervisning. 

Grundforløbet varer 3 måneder 

Du får travlt i grundforløbet. Du skal falde til på din nye skole, lærer nye mennesker at kende og deltage i både idrætsdag og intro-fest. 
Du skal introduceres til en række af gymnasiets fag og arbejdsformer.

Her er nogle af de faglige elementer, du vil opleve:

Studieretningsforløbet - indledes med, at du får en ny klasse


Når grundforløbet er slut, dannes helt nye klasser, nemlig studieretningsklasser.

Det kan være svært! For du er sikkert lige faldet rigtig godt til i din grundforløbsklasse. 
Heldigvis bliver du nok også glad for din studieretningsklasse. Og langt de fleste bliver glade for at komme til at kende masser af forskellige elever på skolen - på kryds og tværs af klasser. 

Også studieretningsforløbet indledes med et kort intro-forløb, så du får mulighed for at lære dine nye klassekammerater lidt bedre at kende.

I skal være sammen i hele studieretningsforløbet, som varer fra november i 1.g til 3.g er afsluttet med studentereksamenen. 


En stor del af studieretningsforløbet er ens for de forskellige studieretninger, da alle i stx skal have de samme obligatoriske fag. Men der vil også være forskelle på fag og niveauer i de forskellige studieretninger.

Et eksempel er faget matematik, som alle har. Vælger du en studieretning med matematik A, skal du have matematik i alle tre år. Hvis du derimod vælger en sproglig studieretning, kan du nøjes med matematik på C-niveau (kun i 1.g), og hvis du vælger en anden studieretning end de nævnte, skal du have matematik på B-niveau (i 1.g og 2.g).


Udover de obligatoriske fag og studieretningsfag skal du også have et eller flere valgfag. Du vil få undervisning i valgfag i 2.g og/eller 3.g.