Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Grundforløb og studieretningsforløb

Grundforløbet


Du begynder din tid på Odense Katedralskole i en grundforløbsklasse. Grundforløbet varer 3 måneder. 
I den allerførste tid på skolen vil der være et kort introduktionsforløb, hvor du både skal lære skolen og dine nye grundforløbsklassekammerater at kende. Efter dette forløb starter den egentlige undervisning.

I dit grundforløb får du undervisning i en række obligatoriske fag – blandt andet i AP (Almen Sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb), som afsluttes med nogle prøver.  


Formålet med undervisningen i grundforløbet er at introducere dig til at gå i gymnasiet. Samtidig skal grundforløbet hjælpe dig til at finde ud af, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil få information om skolens studieretninger og også få lejlighed til at modtage undervisning i nogle af de studieretningsfag, skolen udbyder.

Mod slutningen af grundforløbet får du en personlig evalueringssamtale, der skal hjælpe dig til at vurdere dine egne faglige styrker og svagheder; og dermed til at træffe det rigtige valg af studieretning for dig.
 

Studieretningsforløbet 

Når grundforløbet er slut, dannes helt nye klasser, nemlig studieretningsklasser.
Også studieretningsforløbet indledes med et kort introduktionsforløb, så du  mulighed for at lære dine nye klassekammerater lidt bedre at kende. I skal være sammen i hele studieretningsforløbet, som varer fra november i 1.g til 3.g er afsluttet med studentereksamenen. 

 

Størstedelen af studieretningsforløbet er ens for de forskellige studieretninger, men der vil også være forskelle. Et eksempel er faget matematik, som alle har. Vælger du en studieretning med matematik A, skal du have matematik alle tre år. Hvis du derimod vælger en sproglig studieretning, kan du nøjes med matematik på C-niveau (kun i 1.g), og hvis du vælger en anden studieretning end de nævnte, skal du have matematik på B-niveau (i 1.g og 2.g).


Udover de obligatoriske fag og studieretningsfag skal du også have et eller flere valgfag.