Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Optagelseskrav

Vores erfaring er, at hvis du er erklæret uddannelsesparat af din skole eller din UU-vejleder, så vil du sandsynligvis ende med at blive optaget i stx.
Der er forskellige krav, du skal opfylde for at have retskrav på at blive optaget i stx. Hvis du ikke opfylder disse betingelser, har du dog stadig mulighed for at blive optaget via en optagelsesprøve og samtale. 


For at have retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser til almen (stx) studentereksamen, skal du:

- have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
- være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
- have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
- have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
- have bestået folkeskolens afgangseksamen
- have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.


Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.

Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.
*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:


i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

 

Du kan læse mange flere detaljer om optagelseskravene på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

gymfyn.dk opdateres løbende de fynske gymnasiers tidsplan for bl.a.: 
- ansøgningsfrist 
- hvonår der afholdes optagelsesprøver for de ansøgere, der skal til en sådan 
- hvornår du får besked om, hvilket gymnasium du kan få plads på