Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Optagelseskrav

For at være sikker på at blive optaget i gymnasiet (stx), skal du være vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder og have udfyldt en uddannelsesplan. 


Du skal have afsluttet 9. klasse og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Og du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i enten tysk eller fransk. 


Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du både følge undervisning og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. 

Læs mere om optagelseskrav på Uddannelsesguiden

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene


Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav, kan du blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvorefter rektor vil vurdere, om du kan optages på stx.  

Hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget, skal du til en obligatorisk optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i maj. Den består af prøver i dansk, engelsk og matematik samt prøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Tidsplan for ansøgning, eventuelle optagelsesprøver og optagelsesbreve 

1. marts 

Ansøgningsfrist for ansøgere i 9. og 10. klasse.
Ansøgning via Optagelse.dk

15. marts 

Ansøgningsfrist for ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

19. marts

Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere.
Sendes via digital post

3.-4. april 

Vurdering af ansøgeres uddannelsesparathed i de tilfælde, hvor elever/forældre ikke er enige med UU om en elevs uddannelsesparathed.
Obligatoriske optagelsesprøver for elever uden adgangsgivende prøve o.lign. søges afholdt samtidigt. 

8. maj 

Brev til rettidige STX-ansøgere om optagelse.
Sendes via digital post

22. maj 

Ansøgeres klagefrist vedr. Fordelingsudvalgets afgørelse om fordeling af STX-ansøgere.

29.-30. maj

Forretningsudvalget behandler klager vedr. STX.
Sekretariatet sender besked til klagere.
Skolen sender besked til for sene ansøgere om optagelse.

13. juni 

Klagefrist for stx-ansøgere vedr. retlige spørgsmål til Fordelingsudvalget.

 20. juni 

Frist for klagers fremsendelse af kommentarer til Fordelingsudvalget 

29. juni

Senest i uge 26 udsender Odense Katedralskole velkomstmails til de elever, der har fået plads på skolen. 

13. august

Første skoledag for nye 1.g-elever på Odense Katedralskole.