Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog

Optagelseskrav

For at være sikker på at blive optaget i gymnasiet (stx), skal du være vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder og have udfyldt en uddannelsesplan. 


Du skal have afsluttet 9. klasse og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Og du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i enten tysk eller fransk. 


Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du både følge undervisning og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Du kan aflægge prøverne enten som 9. klasseprøver eller som 10. klasseprøver.

I løbet af vinteren 2016 vedtager Folketinget en ny gymnasielov og ny Optagelsesbekendtgørelse, der kan indeholde flere krav. Læs om nye optagelseskrav på Uddannelsesguiden, der opdateres, så snart lov og bekendtgørelse er vedtaget. 

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene


Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav, kan du blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvorefter rektor vil vurdere, om du kan optages på stx.  

Hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget, skal du til en obligatorisk optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i maj. Den består af prøver i dansk, engelsk og matematik samt prøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Tidsplan for ansøgning, eventuelle optagelsesprøver og optagelsesbreve 

1. marts 

Ansøgningsfrist for elever i 9. og 10.klasse. Ansøgning via Optagelse.dk

15. marts 

Ansøgningsfrist for elever, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

17. marts

Kvittering for ansøgning forventes sendt til ansøgere.

27.-28. marts 

Vurdering af ansøgeres uddannelsesparathed i de tilfælde, hvor elever/forældre ikke er enige med UU om en elevs uddannelsesparathed. Obligatoriske optagelsesprøver for elever uden adgangsgivende prøve o.lign. søges afholdt samtidigt. 

8. maj 

Besked til rettidige ansøgere om optagelse.

22. maj 

Klagefrist over afgørelse vedr. fordeling af stx-ansøgere på forskellige skoler. En klage skal stiles til formanden for Fordelingsudvalget og sendes til Region Syddanmark. 

29. maj

Fordelingsudvalgets forretningsudvalg behandler klager vedr. fordeling af stx-ansøgere. Sekretariat sender besked til klagere. Skolerne sender besked til for sene ansøgere om optagelse. 

13. juni 

Klagefrist for stx-ansøgere vedr. retlige spørgsmål til Fordelingsudvalget.

 20. juni 

Frist for klagers fremsendelse af kommentarer til Fordelingsudvalget 

29. juni

Senest i uge 26 udsender Odense Katedralskole velkomstmails til de elever, der har fået plads på skolen. 

10. august

Første skoledag for nye 1.g-elever på Odense Katedralskole.